Není ti lhostejná naše planeta? Chceš se dozvědět něco o hnutí Univerzity za klima?

Univerzity za klima?

Je to mladé hnutí, které vzniklo na jaře roku 2019 v reakci na vlnu středoškolských stávek Fridays For Future. Chtěli vyjádřit středoškolským studentům podporu, přestože si jejich nepřítomnosti na fakultní půdě nikdo nepovšimne. Chtěli vyjádřit, že se klimatická krize týká nás všech. Pomocí univerzitního bloku se začali organizovat na těchto stávkách. V současné době sdružují studující, členy a členky akademické obce a pracující, kterým není lhostejná budoucnost naší planety. Spojuje je společná vize světa, ve kterém je dosaženo klimatické spravedlnosti a udržitelnosti.

Jejich hlavní činnost spočívá hlavně v usilovném boji za klimatickou spravedlnost. Ta část společnosti, která je za současný stav nejvíce odpovědna, bude nejméně postižena jejími dopady. Pojem klimatická spravedlnost tedy zdůrazňuje nutnost provádět strukturální změny sociálně spravedlivým způsobem.

Stávka za klima
Stávka 2022, zdroj: Webové stránky Univerzit za klima

V roce 2022 proběhla vysokoškolská stávka za klima, která byla ukončena 17. listopadu pochodem k úřadu vlády, kde byly předány požadavky vládě. Dále se Univerzity za klima angažovaly v otázce zavádění rostlinných jídel do menz. Pořádají různé přednáškové a diskusní večeře. Na jaře v rámci antifosilního jara Univerzity požadovaly jasný plán uzavírání uhelných elektráren v České republice a odstoupení České republiky z energetické charty. Aktivně podporují vysokoškolské projekty proti podfinancovanému školství.

Mezi 15. a 17.11. 2023 budou Univerzity za klima pořádat stávku znovu.

Jejich hlavními hodnotami jsou:

  • Demokratičnost a nehierarchičnost
  • Otevřenost každému, který sdílí tytéž hodnoty a cíle
  • Přistupují k ostatním s respektem a solidaritou a pečují o sebe samé i o druhé
  • Jsou plně nezávislí na jakýkoliv politických hnutích
Stávky fff
Stávky FFF, zdroj: Webové stránky Univerzity za klima.

Kde všude působí?

  • Brno 
  • Praha 
  • Olomouc 
  • Ostrava
  • Hradec Králové

Jak se můžeš zapojit?

Zapojit se můžeš dvěma způsoby, ať už pomoci s organizací nebo dorazit na stávky!

Ve středu 15.11. 2023 v Praze, Brně, Olomouci, Pardubicích, Ostravě a Hradci Králové začne stávka! 

Více informací se dozvíš na webové stránce nebo Facebooku Univerzity za klima.