Erasmus+ projekt ve Španělsku

Kdo by si nechtěl prodloužit léto? Přečti si zkušenosti českých účastníků, kteří se vydali na projekt týkající se mentálního zdraví, a to rovnou do Španělska!

Španělský podzim

Na začátku září letošního roku se skupina pěti českých účastníků vydala do Španělska, kde se ve vnitrostátním městě Lleida zúčastnila Erasmu+ výměny mládeže, která nesla název: „Let’s deal with the Negative Results of COVID-19: Youth Against Mental Health Challenges.“

Spolu s ostatními mladými lidmi, kteří cestovali ze sedmi kulturně odlišných zemí jsme vytvořili sjednocenou komunitu. Jednalo se o Řecko, Španělsko, Německo, Francii, Estonsko, Turecko a Chorvatsko. Během projektu došlo k navázání citových pout, snažili jsme se o sebepoznání, důkladné naslouchání a zároveň o pochopení.

mental health
Zdroj: Archiv účastníků

Mentální zdraví –⁠ alfa a omega všeho

Mentální zdraví je důležité pro všechny momenty v životě. Společně strávených deset dní nám přineslo nezapomenutelné vzpomínky. Dny se nesly v duchu smíchu, meditací, kreativity, soutěží a týmové práce. Nezapomněli jsme ani na osobní rozvoj. Silné přátelské pouto nám pomohlo v klidu sdílet negativní příběhy z našich životů, a zároveň jsme díky tomu nacházeli útěchu a podporu do dalších dní.

mental health

Moře a nezapomenutelné zážitky

Projekt jsme si zároveň obohatili o výlet k moři, kde jsme si osvědčili, že jsme velice silný a úspěšný tým, který se jen tak nerozpadne. Nově nabyté dovednosti nám do budoucna pomůžou dosáhnout nových úrovní, jak v osobním rozvoji, tak v dalších životně užitečných oblastech. Za hlavní „message“ projektu bychom označili, že bez starosti o mentální zdraví není plnohodnotný život. Chtěli bychom tímto poděkovat koordinátorům a ostatním týmům za jedny z nejlepších, dechberoucích zážitků.

mental health
Zdroj: Archiv účastníků