Tréninkový kurz FYIO v Makedonii

Existuje spoustu možností, jak si rozšířit obzory, vzdělávat se, a ještě k tomu poznat cizí kulturu. Jak proběhl tréninkový kurz FYIO v Makedonii?

FYIO – zaostřeno na outdoorové aktivity

Tréninkový kurz FYIO (Find your inside outside) se konal v termínu 11.5. – 24.5.2023 v horské oblasti Popova Shapka v Makedonii. Tento projekt propagoval možnost využívání outdoorových aktivit jako prostředku pro osobní rozvoj mládeže a posílení fyzického i duševního zdraví. Kladné přínosy venkovních aktivit pro zdraví a životní styl lidí všech věkových skupin jsou prokazatelné. Během kurzu jsme se seznamovali s novými a zajímavými metodami vzdělávání v přírodním prostředí, a co víc, vyzkoušeli si je přímo na sobě.

FYIO
Tréninkový kurz FYIO. Zdroj: Archiv účastníků

Cenné poznatky

Získali jsme cenné rady a nástroje pro práci s mladými lidmi od zkušených lektorů. Během kurzu jsme pracovali s lany, prováděli zábavné týmové aktivity. Využívali jsme mapy, kompasy a GPS pro plánování tras, které jsme následně sdíleli s ostatními. Rozdělat oheň bez zápalek? Žádný problém, tento nový skill už máme v malíčku!  Prodiskutovali jsme bezpečnost a hodnocení rizik při práci ve skupině, efektivní komunikaci se skupinou a různé styly vedení lidí.

Jak vést diskuzi, reflexe?

Dále jsme se zabývali různými metodami reflexe a skupinovou prací. Velká část kurzu se věnovala efektivnímu poskytování zpětné vazby, usnadňování diskuze, aktivnímu naslouchání a přizpůsobování programu. Reflektovali jsme svá rozhodnutí a také zjistili, jak zvládnout neúplnost informací a nejistotu při dosahování požadovaných výsledků.

FYIO
Tréninkový kurz FYIO. Zdroj: Archiv účastníků

FYIO i jako sebepoznání

Kurz se nezaměřoval pouze na práci s lidmi, ale také na sebepoznání a seberozvoj, k čemuž také přispívaly aktivity, které na nás čekaly. Kurz byl celkově rozdělen do dvou částí. Ta první se zaměřovala na zmíněné seznámení s novými aktivitami, způsoby práce a komunikace s mládeží.

Vlastní projekty

Druhá část tkvěla ve vymýšlení vlastních projektů s podobným zaměřením. Ty poté příští rok povedeme jako instruktoři! Naše setkání tedy mimo jiné sloužilo jako podpora a iniciování mezikulturního dialogu prostřednictvím outdoorových aktivit a využívání outdoorové metodiky pro sebepoznání a rozvoj mládeže.

FYIO
Tréninkový kurz FYIO. Zdroj: Archiv účastníků
Získali jsme nové přátele a načerpali inspiraci z jejich způsobu práce… Kurz FYIO byl nejen zajímavý, ale také velmi přínosný. Měli jsme možnost si odvést nejen nezapomenutelné zážitky, ale také tipy na nové aktivity, které budeme zařazovat do práce s dětmi.