Stáže OSN pro absolventy vysokých škol

Staňte se dobrovolníkem OSN v rozvojové zemi. Národni kontaktní místo dobrovolníku OSN pro Českou republiku zahajuje nábor pro rok 2016.

Možná je vám program důvěrně známý, možná o něm slyšíte poprvé. Jistě se vám budou tak či tak hodit následující informace.

Co znamená být dobrovolníkem OSN (UN Youth Volunteer)?

Hlavním posláním programu, který je zaměřen na mladou generaci, je umožnit mladým absolventům vysokých škol získat dobrovolnickou zkušenost v rozvojových zemích, v oblastech rozvojové spolupráce a to v oborech, které vystudovali.
Od roku 2006 do roku 2014 absolvovalo roční stáž postupně 38 stážistů. Čeští stážisté působili nebo působí v rámci projektů a programů OSN v zemích dle priorit české zahraniční rozvojové spolupráce. Od roku 2006 čeští stážisté pracovali v Mongolsku, Moldavsku, Jemenu, Vietnamu, Kosovu, Bosně a Hercegovině, na Ukrajině, v Kambodži, Etiopii, Palestinských autonomních území a v Uzbekistánu.


Oborové zaměření a místo konání stáží se každý rok mění v závislosti na aktuálně realizovaných projektech a programech OSN, v jejichž rámci se podaří místa pro stážisty vytvořit. Nejčastěji se uplatní absolventi rozvojových studií, sociálních a politických věd, mezinárodních vztahů, ekonomie, žurnalistiky, absolventi specializovaní na komunikaci ale i z řady jiných oborů.

Program je určen pro absolventy vysokých škol se zájmem o stáž v rozvojové zemi a je podporovaný a plně hrazený z prostředků MZV ČR. Nábor kandidátů a výběrové řízení provádí Národní kontaktní místo pro spolupráci s dobrovolníky OSN (NKM UNV) v Praze.
Stáže jsou roční a probíhají převážně v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Nástup na stáž je plánován na druhou polovinu března 2016.

Závazné podmínky pro účast:

– občanství ČR,
– dokončená vysoká škola (diplom na úrovni Bc nebo MA/Ing),
– odbornost kandidáta odpovídající pracovnímu popisu vypsané pozice stážisty,
– věk maximálně 29 let,
– dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.
Výraznou výhodou je znalost rozvojové problematiky a zkušenosti z dobrovolnictví.

UNV stážistům v rámci kontraktu poskytne:

– jednorázový příspěvek na předodjezdovou přípravu,
– letenky k cestě do země přidělení a zpět,
– jednorázový příspěvek na zařizovací náklady v zemi přidělení,
– měsíční diety a příspěvek na ubytování,
– zdravotní a životní pojištění,
– předodjezdové zaškolení v UNV Bonn a zaškolení v místě přidělení,
– pracovní vedení a dohled.

Dobrovolník OSN získá:

– životní zkušenosti z multikulturního prostředí,
– zkušenosti s prací v mezinárodním týmu,
– odborný růst v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce,
– praxi v oblasti rozvojových projektů,
– znalost systému OSN,
– mnoho nových kontaktů a přátel,
– skvělou profesní referenci pro další kariéru.

Váháte? Přečtěte si články Rok v Mongolsku I., Rok v Mongolsku II. naší redaktorky Štěpánky, která jako dobrovolnice OSN tráví rok v Mongolsku.

Kontakt:
Czech United Nations Volunteers Contact Point
Thámova 20
186 00 Praha 8
http://nkmunv.polytechna.eu
E-mail: nkmunv@polytechna.eu
Telefon: +420 224 827 047

Zdroj: http://www.polytechna.eu/narodni_kontaktni_misto_aktuality