Rozvojové stáže OSN

Nabídky stáží OSN pro rok 2015 byly právě zveřejněny! Vybírat můžete z šesti pozic v zemích Evropy a Asie. Vyberte si tu svou a přihlaste se do 10.9.2014.

Národní kontaktní místo dobrovolníků OSN právě vyhlásilo letošní výběr stáží OSN. Tyto stáže v rozvojových zemích jsou určeny absolventům vysokých škol ve věku 23-29 let. Podmínkou účasti je především znalost anglického jazyka, zájem o rozvojovou problematiku a odpovídající studijní zaměření.

Pro rok 2015 můžete vybírat z těchto nabídek:

  • Komunikace a práce s mládeží v Mongolsku
  • Právo a lidská práva v Moldávii
  • Právo a bezpečnost v Bosně a Hercegovině
  • Mír a peacebuilding v Bosně a Hercegovině
  • Komunikace a práce s mládeží v Kambodži
  • Ekonomický rozvoj v Kosovu

Detailní popis jednotlivých projektů a požadavky na účastníky najdete zde.

Veškeré náklady spojené s pobytem a cestou včetně kapesného jsou stážistovi hrazeny. Pro stážisty je zajištěna předodjezdová příprava a odborné vedení po celou dobu stáže.

Výběr stážistů zajišťuje organizace Polytechna. Své přihlášky v podobě motivačních dopisů a životopisů v angličtině posílejte na e-mail nkmunv@polytechna.eu. Uzávěrka přihlášek je 10.9.2014. Více informací o průběhu výběrového řízení najdete zde.