Výměny mládeže v Chorvatsku

Co takhle do Chorvatska na výměnu mládeže? Hlaste se do konce července!

Boost Your Employability

Hlavním tématem této výměny mládeže je podpora podnikavosti u mladých lidí a využití prvků neformálního vzdělávání pomocí videa, fotografie, hraní rolí a ostatních her.
Na projektu se sejdete s dalšími 47 lidmi z Turecka, Chorvatska, Bulharska, Makedonie, Slovenska, Španělska, Polska a Bosny a Hercegoviny.
Celá akce bude trvat 8 dní a koná se v Chorvatsku (Youth Hostel zadar) a to ve dnech 12.10.2015 – 20.10.2015.
Pro více informací se podívejte do stručného infopacku nebo kontaktujte organizátory.

New Opportunities for Youth

Hledá se 6 účastníků přednostně s minimální zkušeností na projekt, který se koná také v Chorvatsku v místě Požega ve dnech 05.08.2015 – 14.08.2015.
Výměna je cílená na mladé lidi, kteří se zajímají o ochranu životního prostředí, udržení základních hodnot společnosti a posilování občanského zájmu o zachování přírody. Taktéž se bude debatovat o udržitelnosti přírodních zdrojů, o organickém zemědělství a podpoře lokálního zemědělství. Potkáte se zde s lidmi z Lotyšska, Litvy a Španělska.
Jídlo, ubytování a plánované aktivity budou hrazeny a příspěvek na dopravu činí 170 Euro a bude zpětně proplacen.
Více informací naleznete v infopacku.

Pro více informací se obraťte na organizátory.

Zdroj: Lukáš Botlík, https://www.change-it.cz/cs