Získejte stáž v sídle NATO

Jste studenty či čerstvými absolventy vysoké školy s humanitním zaměřením? Pokud ano, určitě nepropásněte možnost stát se stážistou či stážistkou v sídle NATO.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s mezinárodním sekretariátem NATO vyhlašuje výběrové řízení na stáž sídla NATO. Na stáž budou moci nastoupit 3 vybraní kandidáti, kteří jsou buď v současné době studenty nebo absolventy humanitních oborů  (diplomacie, politické vědy či mezinárodní vztahy)  nebo IT oborů. Stáže budou šestiměsíční a jejich výkon bude přímo v sídle NATO v Bruselu. 

Uchazeči se mohou hlásit na jednu ze 3 pozic a to:

  • Defence Investment – Strategy Directorate
  • Emerging Security Challenges – Strategic Analysis Capability
  • Information, Communication and Technology Management – Application Delivery and Support

Co se od vás požaduje? 

Výběrové řízení je tříkolové. Uchazeči, hlásící se do prvního kola musí být minimálně 21 let staří, musí být občané ČR. Také musí být studenty magisterského oboru v prezenční době nebo rok od ukončení studia. Dále je požadována vynikající znalost angličtiny, doložená certifikátem a aktivní znalost francouzštiny výhodou. Důležité jsou analytické a komunikační schopnosti a dobrá znalost současného bezpečnostního prostředí. Určitě se také očekává zájem o českou zahraniční politiku.

Do druhého kola projdou uchazeči vybraní zástupci sekretariátu NATO. Kandidáti postupující do třetího kola budou pozváni k osobnímu pohovoru na Ministerstvu zahraničních věcí. Samotný nástup na stáž se předpokládá v září 2018. Stážistům bude po dobu pobytu v Bruselu vypláceno stipendium ve výši 1400EUR/měsíc. Vybraní uchazeči se budou poté muset podrobit Bezpečnostní prohlídce u Národního bezpečnostního úřadu ČR. 

Internship programme. Zdroj: mzv.cz

Jak se o stáž ucházet? 

Přihlašování probíhá pomocí internetové pošty a to do 28. 6. 2017. V přihlášce nesmí chybět:

  • strukturovaný životopis v angličtině (maximální rozsah 2 strany A4)
  • motivační dopis v angličtině (maximální rozsah 1 strana A4)
  • kopie jazykových certifikátů
  • jednu preferovanou pozici z nabídky výše s odůvodněním výběru
  • potvrzení o studiu nebo kopii vysokoškolského diplomu

U všech dokumentů je vyžadována preciznost zpracování (kvalitní formátování, bezchybnost). U absolvované praxe uveďte v životopisu konkrétní oblasti činnosti a úkoly, kterými jste byli pověřeni. Velkou roli také budou hrát vaše klíčová slova, relevantní pro NATO.

Přihlášky zasílejte pouze ve formátu PDF, zkompletované do jednoho souboru PDF s názvem „NIP [Jméno Příjmení] – [název vybrané pozice]“.

Uzávěrka je 28. června 2017 do půlnoci. Kompletní přihlášky zasílejte na adresu nkm@mzv.cz a v kopii na adresu ondrej_wagner@mzv.cz. Do předmětu emailu uveďte „NIP [Jméno Příjmení] – [název vybrané pozice]“. Kontaktováni budou pouze uchazeči postupující do 2.kola.

Více informací naleznete na webové stránce NATO nebo na webu mzv.

Zdroj:mzv.cz