Mezinárodní sekretariát NATO vyhlásil 13. kolo stáží pro studenty či čerstvé absolventy vysokých škol (do 1 roku po ukončení studia).

Stáže jsou určeny zejména studentům politických věd, bezpečnostních studií či mezinárodnch vztahů, vítání jsou ovšem i jakýkoliv kandidáti se zkušenostmi z oblasti informačních technologií, knihovnictví, HR, žurnalismu či např. letectví. Zároveň se požaduje znalost ruštiny, ukrajinštiny či arabštiny.

Přihlášky se podávají on-line. Vybraní uchazeči budou muset absolvovat bezpečnostní prověrku u Národního bezpečnostního úřadu ČR. Nástup na stáž se předpokládá buď v březnu nebo v září 2016, v závislosti na datu získání bezpečnostní prověrky, preferenci kandidáta a divizi, kam bude stážista umístěn.

Veškeré informace k tomuto programu naleznete na webové stránce NATO: www.nato.int/structur/interns/index.html.

Uzávěrka pro příjem přihlášek je 14. dubna 2015.