Fakulta umění a designu univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje 7. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol (se studijním programem Výtvarná umění).

Vyhlaseni_EXIT_2015-page-001

Cena EXIT má charakter bienále. Finálním záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v Ustí nad Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro hlavního vítěze soutěže (30.000,- Kč). Součástí ceny pro vítěze je i termín samostatné autorské výstavy v roce 2016 v Galerii Kostka, MeetFactory Praha.

O VÍTĚZI A FINALISTECH ROZHODNE KOMISE SLOŽENÁ ZE ZÁSTUPCŮ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOL

 • Akademie výtvarných umění Praha
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 • Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
 • Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
 • Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci
 • Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
 • Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Fakulta umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
 • Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach

 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

16. 3. 2015 ▶ vyhlášení Ceny EXIT 2015

13. 6. 2015 ▶ uzávěrka odevzdání projektů

konec června 2015 ▶ 1. zasedání odborné komise, vyhodnocení finalistů soutěže

červenec 2015 ▶ zveřejnění výsledků na webu, dohodnutí realizace výstavy s finalisty

červenec–srpen 2015 ▶ realizace výstavních projektů finalisty, příprava katalogu k výstavě

termín výstavy 9. 9. — 14. 10. 2015 vernisáž 30. 9. 2015 ▶ 2. zasedání odborné komise, vyhodnocení vítěze, slavnostní vyhlášení vítěze za účasti odborné komise a křest katalogu v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem

květen 2016 ▶ samostatná výstava vítěze Ceny EXIT 2015 v Galerii Kostka, MeetFactory Praha

 

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠENÝCH PROJEKTŮ

1 ▶ vyplněná přihláška (dostupná kliknutím na odkaz přihláška)

2 ▶ popis projektu (maximálně 2 strany A4)

3 ▶ vizuální dokumentace projektu

4 ▶ fotodokumentace dosud realizovaných projektů a prací (max. 10 snímků)

5 ▶ CV ve tvaru: jméno / rok a místo narození / studia na VŠ (sestupně) / samostatné výstavy / skupinové výstavy

 

PŘIHLÁŠKU SE VŠEMI NÁLEŽITOSTMI MŮŽETE ODESLAT V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ NA ADRESU

E: cena.exit@gmail.com

NEBO NA NOSIČI CD, DVD (PŘÍPADNĚ TIŠTĚNÉ) NA ADRESU

Fakulta umění a designu UJEP,

Anna Vartecká,

Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem

(obálku označte heslem CENA EXIT 2015).

 

KOMISAŘKY CENY EXIT 2015

Anna Vartecká, Eva Mráziková

Katedra dějin a teorie umění FUD UJEP

 

INFO

www.fud.ujep.cz/exit

E: cena.exit@gmail.com

T: +420 475 285 139

 

ZDROJ

http://www.fud.ujep.cz/app-content/user-files/exit/exit-2015/Vyhlaseni_EXIT_2015.pdf