Složte IB maturitu a vyjeďte do zahraničí!

Jste studenty sexty? Gymnázium PORG aktuálně nabízí možnost přestoupit do septimy a v oktávě složit mezinárodní maturitní zkoušku IB.

Po úspěšném složení přestupných zkoušek gymnázium Nový PORG v Praze a PORG Ostrava nabízí studentům sexty (či druhého ročníku čtyřletého gymnázia) možnost absolvovat dvouletý studijní program v aj, na jehož konci se můžete rozhodnout složit IB maturitu, zkoušku uznávanou ve více než 190 zemích světa.

Ilustrační fotografie. Zdroj: pixabay.com

Čím je dvouletý studijní program na PORGu výjimečný?

International Baccalaureate Diploma Programme vám umožní specializovat se na předměty, které vás baví a kterým byste se v budoucnu chtěli věnovat. V rámci programu si zlepšíte svou znalost angličtiny a rozvinete schopnost kritického myšlení v šesti předmětech vybraných ze šesti skupin.

K čemu vám IB maturita pomůže?

IB maturita je prestižní mezinárodní zkouška, která je oficiální variantou zakončení českého středoškolského vzdělání. Absolventi IB DP studují na univerzitách po celém světě, včetně Oxfordu, Cambridge, americké Ivy League a dalších. Úspěšné absolvování IB Diploma Programme zvyšuje šanci na přijetí na výběrové univerzity v zahraničí.

Příprava k IB maturitě je náročná a vyžaduje soustavnou práci a přípravu. Gymnázium Nový PORG negarantuje, že studenta k závěrečným zkouškám (tj. k mezinárodní maturitě) zaregistruje, pokud nebude dosahovat určité úrovně znalostí a schopností, nebo nebude projevovat dostatečné studijní úsilí.

Kolik dvouleté studium stojí?

Roční školné na gymnáziu Nový PORG pro IB studenty, kteří přistoupí do septimy, činí ročně 247 000,- CZK

Škola nabízí možnost stipendia, pokrývajícího až 90% školného. Ve školním roce 2018/19 pobírá na školách PORG sociální stipendium více než 100 žáků. O stipendium je možno požádat přímo prostřednictvím přihlášky ke studiu.

Kdy se koná přijímací řízení?

Přijímací řízení se bude konat 29. 5. 2019 a bude se skládat z AJ (minimálně C1), ČJ, matematiky, 2. cizího jazyka a pohovoru s IB koordinátorem a vedením školy.

Bližší informace o IB studiu v Praze a v Ostravě naleznete na stránkách gymnázia PORG.

Pokud v současnosti studujete alespoň 2 jazyky, nebojíte se nových výzev a máte chuť na sobě pracovat, kontaktujte Jitku Markovou na e-mailu: nabor@novyporg.cz nebo tel. 777 923 715.

Zdroj: porg.cz