Se stipendiem do Thajska

Dům zahraničních služeb upozorňuje na možnost získat stipendium na studijní pobyt v Thajsku pro dvojci studentů.

„DUO-Thailand Fellowship Program“ umožňuje výměnné pobyty vysokoškolských studentů mezi Thajskem a zeměmi Evropské unie. Jedná se o výměnu dvojic, kromě účasti na výuce má být náplní pobytu také provádění výzkumu (zaměřeného např. na přípravu diplomové práce).

Výměnné pobyty se mohou týkat zejména (nikoli výlučně) následujících oblastí (obory obou účastníků přitom nemusí být shodné):

●  Alternativní zdroje energie („Alternative Energy“)
●  Biotechnologie a potravinářská technologie („Biotechnology/Food Technology“)
●  Vědy o zdraví („Health Sciences“)
●  Technologie dřeva („Wood Technology“)
●  Informační a komunikační technologie („Information and Communication
Technology“)
●  Logistika a management dodávkových řetězců („Logistics and Supply Chain
Management“)
●  Technické obory („Engineering“)
●  Evropské právo („European Law“)
●  Právo duševního vlastnictví („Intellectual Property Law“)
●  Ekonomika energetiky („Energy Economics)

Délka pobytu je jeden semestr, stipendium na pokrytí nákladů spojených se studiem činí 800 eur měsíčně.

Žádost podává vždy thajská vysoká škola, s níž je výměna dohodnuta, thajské Kanceláři pro strategii mezinárodní spolupráce.
Uzávěrka podávání přihlášek poštou je 27. srpna 2012, případně osobně do 31. srpna 2012.

Žádost musí obsahovat:
     ●  oficiální dopis z domovské university
●  vyplněný formulář přihlášky
●  kopii dokladu o dosavadním průběhu studia s překladem do angličtiny (v požadavcích
se uvádí: “GPA has to be converted to ECTS systém (A, B, C, D)“)
●  kopii dokumentu o výměně v rámci tohoto programu („a copy of the Record of
DUO-Thailand Study Program“)
●  kopii zvacího dopisu z hostitelské university

Pobyty musí být ukončeny nejpozději v září 2013.

Pro více informací navštivte web Domu zahraničních služeb, který zveřejňuje i další aktuální nabídky stipendií v zahraničí.

 

Podle dzs.cz