Se stipendiem do Koreje

Velvyslanectví Korejské republiky v ČR oznamuje nabídku dvou stipendií ke studiu v magisterském nebo doktorském studijním programu. Do 24.března 2013 se mohou zájemci přihlašovat o finančí stipendium pokrývající náklady spojené se studiem na univerzitě v Koreji. Uchazeči si mohou vybrat tři z uvedeného seznamu šedesáti univerzit a přihlásit se ke studiu v magisterském nebo doktorském programu.

Délka magisterského programu je tři roky, doktorského čtyři, přičemž první rok probíhá jazykový kurz.

V podstatě jediným omezením pro uchazeče je věk 40 let. Uchazeči dále musí doložit dosažené vzdělání a zdravotní způsobilost.

Výběr ze zájemců provede následně Velvyslanectví Korejské republiky v ČR posouzením předložené dokumentace, případně i formou pohovorů. Předpokládá se, že finální výsledky budou známy v červnu 2013, samotné studium pak začne v září 2013.

 

 

 

Veškeré infromace o podmínkách stipendia, dokumentaci potřebné k přihlašování a studiu v Koreji naleznete v tomto dokumentu.

Další informace můžete získat také na webu Korejského velvyslanectví nebo na e-mailu korean.embassy@centrum.cz

 

Podle Cmtf.upol.cz, Cze.mofat.go.kr