Přihlašování na studijní pobyt GFPS v Německu

Pozor, 31.3.2013 je uzávěrka přihlášek na stáže GSFP v Německu!

GFPS-CZ zprostředkovává stipendia na letní a zimní semestry na německých univerzitách. Stipendia jsou financována z Nadace Roberta Bosche a Česko-německého fondu budoucnosti. Výše stipendia je asi 580 € měsíčně.

Programů se účastní němeští, čeští, polští a běloruští studenti, kteří se dvakrát během svého pobytu setkávají. Poprvé na „Städtetage“ –  seznamovacím semináři v některém německém městě. Na konci stipendijního pobytu se koná Quadrat (čtyři národnosti), kde se všichni stipendisté sejdou a prezentují výsledky svého stipendijního pobytu.

Hlavní přednosti, které odlišují stipendium GFPS od jiných stipendijních programů (např. Erasmus) jsou osobní asistence při zařizování stipendijního pobytu (jak před odjezdem, tak po příjezdu). GFPS má v univerzitních městech své „Stadtgruppen“, skupiny členů a příznivců GFPS, kteří stipendistovi pomohou administrativou, bydlením i začleněním do společnosti. Jediným požadavkem, který GFPS na stipendisty klade, je aktivní výkon studijního záměru a účast na těchto setkáních stipendistů (tzn. nepožadujeme získání určitého počtu kreditů jako u programu Erasmus).

Žadatel musí být

  • student denního studia VŠ (bakalářské, magisterské studium) | Pozor, stipendium GFPS není určeno pro doktorandy!
  • věk maximálně 30 let
  • stipendia jsou otevřená všem oborům (technické, humanitní, přírodovědné)
  • zájem o prostor střední Evropy a kulturní spolupráci
  • základní znalost německého jazyka

Pro české studenty zprostředkovává stipendia organizace GFPS CZ, na jejíchž stránkách získáte více informací a přihlašovací formulář. Organizace má smlouvu s více než čtyřiceti německými univerzitami, kam české studenty vysílá.

Pozor, uzávěrka pro zimní semestr 2013 se blíží – nezapomeňte se přihlásit do konce bžezna 2013. Uzávěrky na letní semestr jsou pak v říjnu.
Podle Gfsp.cz