Odjeďte se stipendiem do Bavorska!

Stipendium můžete využít k financování magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Cílem ročního stipendijního programu je podpora vědecké a studentské spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou.

Ilustrační fotografie. Zdroj: pixabay.com.

Stipendium se uděluje na dobu jednoho akademického roku a může být následně na základě žádosti maximálně dvakrát prodlouženo (dohromady na tři roky).

Vyplácená finanční podpora:

 • stipendium se vyplácí ve 12 měsíčních splátkách
 • celková výše stipendia je 8.820 eur
 • měsíční výše stipendia je 735 eur
 • žadatelé s minimálně jedním dítětem mohou navíc požádat o navýšení stipendia o dalších 160 eur měsíčně

Do kdy je možné požádat o stipendium?

 • termín pro podávání žádostí o stipendia (akademický rok 2020/21) je 1. 12. 2019
 • termín pro podávání žádostí o prodloužení stipendia je 28. 2. 2020

Jaké jsou podmínky?

 • žadatel nesmí být starší než 30 let (pro žadatele o magisterské stipendium) či 35 let (pro žadatele o doktorské stipendium) v době prvního roku trvání stipendia
 • stipendium je určeno pro zájemce, kteří nejsou schopni vlastního financování školného
 • odpovídající úroveň němčiny a (nebo) angličtiny v souladu se zamýšleným studijním programem (doporučená úroveň C1)
 • nadprůměrné studijní výsledky ve vysokoškolském studiu

Jaká jsou kritéria výběru?

 • předchozí akademické úspěchy (známky, ocenění, udělená stipendia, publikace, přednášky atd.)
 • motivační dopis, sloužící ke zdůvodnění žádosti o stipendium
 • pro zájemce o stipendium na doktorský studijní program: popis výzkumného projektu a jeho relevance

Detailní informace a pokyny k výběrovému řízení naleznete na stránkách BTHA.

Zdroj: btha.cz