Program dobrovolníků OSN – dobrovolná činnost pro mír a rozvoj

Zajímáte se o rozvoj v chudých zemích, o humanitární akce a udržování míru? Proč se nestát jedním z 8 000 dobrovolníků OSN, kteří pomáhají řešit problémy spojené s rozvojem na celém světě?

Abyste se mohli stát dobrovolníky OSN, musíte vám být nejméně 25 let a musíte mít vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, nejméně 2letou odbornou praxi, mít dobrou pracovní znalost alespoň jednoho ze tří pracovních jazyků UNV: angličtiny, francouzštiny nebo španělštiny a předchozí dobrovolná činnost nebo praxe v rozvojové zemi je výhodou.

Pro více informací o projektech se podívejte zde.

Většina úkolů UNV se s účastníky sjednává formou 6–12měsíčních obnovitelných smluv. 

Nelze rovněž předem odhadnout, jak dlouho budete muset čekat, než vám nějakou dobrovolnou činnost nabídnou a zda-li vůbec. Ani registrace v databázi není totiž zárukou, že vám bude místo dobrovolníka OSN přiděleno. Co obnáší dobrovolnoctví se můžete dozvědět zde.

Dobrovolníci OSN mají během smluvního období nárok na různé výhody, např. měsíční příspěvky na životní náklady, dovolenou či zdravotní pojištění.

Registrovat se k dobrovolnictví v OSN můžete zde.

převzato z: https://europa.eu/youth/article/program-dobrovolníků-osn-–-dobrovolná-činnost-pro-mír-rozvoj_cs

zdroje: http://www.unv.org/en/how-to-volunteer.html