Magisterské studium lidských práv a demokratizace

Pro všechny zájemce o témata lidských práv a demokratizace je otevřen dvouletý studijní program nabízený univerzitami v Arménii, Moldávii, Bělorusku a na Ukrajině. Získejte stipendium Evropské komise a studujte tento ojedinělý program ve dvou z uvedených zemí.

Program je určen všem absolventům bakalářského studia bez věkového omezení. Nutná je znalost angličtiny a ruštiny, výhodou je také předchozí studijní nebo profesní zapojení v oblasti lidských práv a demokratizace.

První semestr bude probíhat na univerzitě v Jerevanu, další pak v Bělorusku, na Ukrajině nebo v Moldávii podle zvoleného zaměření. Druhý rok bude zaměřen na psaní diplomových prací a praxi v organizacích s lidskoprávním zaměřením. Více informací o stavbě programu najdete zde.

Nabízené stipendium pokrývá cestovní náklady a dále nabízí 250 Euro na ubytování a náklady spojené s pobytem v zahraničí. Školné se na žádné z univerzit neplatí.

Zájemci mají možnost přihlásit se do 30.6.2013 zasláním vyplněné přihlášky, životopisu, eseje, kopie diplomu, referencí a motivačního dopisu. Vše potřebné o přihlašování najdete zde.

Pro více informací navštivte stránky Mladiinfo.com nebo oficiální stránky programu.