Štítek UN

Mezinárodní model OSN v Mostaru

osn logo

Mostar International Model United Nations 2014 zve delegáty ze všech zemí světa. V rámci šesti různých programů si mohou účastníci na vlastní kůži vyzkoušet fungování OSN a diskutovat o palčivých otázkách současnosti.

Stáže v OSN

osn logo

Stát se dobrovolníkem v OSN je jedinečná možnost pro čerstvé absolventy vysokých škol. Ve hře je dvanáct měsíců v jedné z agentur OSN ve vybrané zemi, spousta zkušeností a finanční podpora, no neber to…