Stáž ve Výzkumném ústavu OSN pro sociální rozvoj

Chtěli byste zažít stáž v jednom z výzkumných ústavů OSN v Ženevě? Učíte se korejsky? Přihlaste se do Výzkumného ústavu OSN pro sociální rozvoj, který provádí výzkum a politickou analýzu sociálních dimenzí současných rozvojových otázek.

Výzkumný ústav OSN pro sociální rozvoj (UNRISD) je autonomní výzkumný ústav v systému OSN provádějící interdisciplinární výzkum týkající se současných rozvojových otázek. Cílem výzkumného ústavu je zajistit, aby sociální spravedlnost, začlenění a obecná spravedlnost byly ústředními body myšlení v rámci politiky a praxe v oblasti rozvoje.

Vybraný stážista bude spolupracovat na programu Sociální dimenze udržitelného rozvoje. Konkrétně se bude podílet na probíhajícím projektu Sociální a solidární ekonomiky v Soulu. Výkonem stáže je pobočka OSN ve švýcarské Ženevě.

Související obrázek

Ilustrační foto. Autor: United Nations Research Institute for Social Development. Zdroj: jagranjosh.com

Náplň stáže:

 • poskytnutí asistence při výzkumné činnosti projektu týkající se sociální politiky v Soulu Korejské republiky a dalších projektů dle potřeby;
 • asistence při editaci a korektuře výzkumných zpráv;
 • asistence při řízení projektů, fundraisingových činností, vnějších vztahů a schůzkách;
 • výpomoc při organizaci akcí výzkumného ústavu;
 • provádění dalších úkolů zadaných výzkumným ústavem;
 • přezkum stávající literatury o sociální a solidární ekonomice.

Požadavky:

 • stážista by měl absolvovat či studovat vysokoškolský obor z oblasti ekonomiky, rozvoje, politologie, sociologie či jiných podobných oborů společenských věd;
 • znalost sociální a solidární ekonomiky/hospodářství je žádoucí;
 • angličtina na vysoké komunikační úrovni (psaná i mluvená forma);
 • znalost korejštiny;
 • schopnost spolupracovat s kolegy v týmové skupině;
 • schopnost dodržovat závazky a převzít zodpovědnost;
 • aktivní zájem o činnosti OSN.

Budoucí stážista musí dle pravidel a předpisů stáží OSN splňovat jeden z následujících požadavků: musí být zapsán v programu postgraduálního vzdělávání nebo musí studovat vysokou školu (minimálně závěrečný rok bakalářského programu).

Stáž není finančně honorována a výzkumný ústav OSN nezodpovídá za cestovní výdaje stážisty či za povinné zdravotní pojištění během stáže.

Přihláška

Uzávěrka přihlášek je do 25. 12. 2017. Přihlašování probíhá prostřednictvím vyplnění tohoto odkazu. Více podrobností o nabízené stáži lze najít zde.

Zdroj: unrisd.org