Dnes vám přinášíme nabídku vyjet přes Mladiinfo na Evropskou dobrovolnou službu do Finska!

Organizace Vasatokka hledá jednoho dobrovolníka z České republiky na dlouhodobou Evropskou dobrovolnou službu.
Náplní aktivit EVS bude práce v organizaci Vasatokka, které je mládežnickým centrem. Dobrovolníci budou také pomáhat v centrech pro seniory a handicapované. Dobrovolníci se budou především věnovat přípravě a plánování volnočasových aktivit pro všechna tři zmíněná centra. Délka trvání projektu je 6 měsíců, začátek EVS připadá na únor 2018.

Mládežnické centrum Vasatokka leží 10 km od vesnice Inari. Dobrovolníci budou mít k dispozici kola, jelikož ve vesnici Vasatokka není hromadná doprava. Dobrovolníci budou bydlet v centru Vasatokka ve společném bytě.
Dalším pracovním místem je město Ivalo, vzdálené 50 km od místa Vasatokka. Tam budou dobrovolníci občasně vykonávat práci a bude jim zajištěno i ubytování.

Hlavními hodnotami organizace jsou rovnost, tolerance, multikulturalismus, respekt k přírodě a její ochrana, duševní a tělesné blaho. Tato organizace také pořádá různé školní tábory (i mezinárodního charakteru), tréninkové kurzy či školy v přírodě.

Pokud vás láká nabídka této EVS, ztotožňujete se s hodnotami organizace, láká vás nádherná finská příroda, rádi byste strávili šest měsíců v roce 2018 s dalšími dobrovolníky z různých zemí a získali tak cenné zkušenosti a neopakovatelné zážitky, neváhejte se přihlásit!

Svůj životopis a krátký motivační dopis v angličtině zašlete nejpozději do 30. 9. 2017 na adresu kancelar@mladiinfo.cz.

Rádi vám také zašleme více informací o organizaci a samotné EVS!

 

 

Zdroj: NGO Vassatoka