Stáž v Generálním sekretariátu Rady EU

Sníte o jedinečné příležitosti vyzkoušet si stáž v Generálním sekretariátu Rady EU? Tak čtěte dále! Generální sekretariát Rady EU právě nyní spustil přihlašování na placené i neplacené stáže v roce 2018.

Generální sekretariát nabízí stáže především uchazečům, kteří disponují kvalifikací v oblasti práva, politologie, mezinárodních vztahů, evropských studií či ekonomie. Rovněž jsou vítání stážisté s kvalifikací v oblastech jako jsou: překladatelství, lidské zdroje, komunikace, informatika, grafický design, multimédia, biochemické inženýrství, zdraví a bezpečnost potravin, energetika, životní prostředí, kosmické inženýrství.

 

http://www.europarl.europa.eu/external/img/photo/supervisorypowers/sp_councilofeu_cs.jpg
Ilustrační foto. Autor: European Parliament. Zdroj: europarl.europa.eu

Jak se přihlásit?

Stručný přehled placených i neplacených stáží najdete zde.

Stáže se tradičně každoročně konají 2x ročně a trvají zpravidla 5 měsíců. Online formulář přihlášky je k dispozici vždy ve francouzštině a angličtině. Podmínkou pro podání přihlášky je výborně ovládat alespoň jeden z těchto dvou jazyků.

Kdo se může přihlásit?

Na stáže v generálním sekretariátu Rady se mohou přihlásit:

  • občané EU
  • občané z kandidátských zemí, jež ukončily jednání o přistoupení k EU

Na placené stáže se mohou hlásit ti uchazeči, kteří v nedávné době dokončili studium na univerzitě nebo rovnocenné vysoké škole a mají doklad o dosaženém vzdělání či jiný odpovídající doklad.

Termíny přihlášek

Deadline termín odevzdání přihlášek pro placené stáže, které se budou konat začátkem roku 2018 (termín stáže: 1. února – 30. června 2018) je do 16. 10. 2017. Vybraní uchazeči budou kontaktováni nejpozději v prosinci 2017.

Deadline termín odevzdání přihlášek pro neplacené stáže, které se budou konat začátkem roku 2018 (termín stáže: 1. února – 30. června 2018) je do 1. 10. 2017.

Přihlášky uchazečů, kteří se již účastnili jakékoli odborné přípravy (placené či neplacené) či byli v zaměstnaneckém poměru v instituci, orgánu nebo jiném subjektu Evropské unie po dobu delší než 6 týdnů, nebudou přijaty.

Podrobnější informace poskytuje kancelář pro stáže, kterou můžete kontaktovat emailem: stages@consiliumeuropa.eu, nebo telefonicky +32 22813677.

Zdroj: consilium.europa