Dnes vám přinášíme nabídku vyjet přes Mladiinfo na Evropskou dobrovolnou službu do Finska!

Mládežnické centrum Vasatokka hledá jednoho dobrovolníka z České republiky na dlouhodobou Evropskou dobrovolnou službu ve Finsku!

Náplň aktivit

Náplní aktivit EVS bude práce v mládežnickém centru Vasatokka, ale dobrovolníci budou pomáhat také v centrech pro seniory a handicapované. Hlavní náplní jejich práce bude především příprava a plánování volnočasových aktivit pro všechna tři zmíněná centra. Délka trvání projektu je 5 měsíců, začátek EVS připadá na druhou polovinu února 2018.

O organizaci

Mládežnické centrum Vasatokka leží 10 km od vesnice Inari. Dobrovolníci budou mít k dispozici kola, jelikož v místě není hromadná doprava. Dobrovolníci budou bydlet v centru Vasatokka ve společném bytě.
Dalším pracovním místem je město Ivalo, vzdálené 50 km od Vasatokka. Tam budou dobrovolníci občasně vykonávat práci a bude jim zajištěno i ubytování.

Hlavními hodnotami organizace jsou rovnost, tolerance, multikulturalismus, respekt k přírodě a její ochrana, duševní a tělesné blaho. Tato organizace také pořádá různé školní tábory (i mezinárodního charakteru), tréninkové kurzy či školy v přírodě.

Pokud vás nabídka této EVS zaujala, ztotožňujete se s hodnotami organizace, láká vás nádherná finská příroda, rádi byste strávili pět měsíců v roce 2018 s dalšími dobrovolníky z různých zemí a získali tak cenné zkušenosti a neopakovatelné zážitky, neváhejte se přihlásit!

Svůj životopis a krátký motivační dopis v angličtině zašlete nejpozději do 29. 1. 2018 na adresu kancelar@mladiinfo.cz.

Rádi vám také zašleme více informací o organizaci a samotné EVS!

 

 

Zdroj: NGO Vassatoka