Inspiruj se vítěznými projekty Ceny Gratias Tibi!

Cena Gratias Tibi každoročně „oceňuje iniciativy mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti“. Ceny se letos udílely již v desátém ročníku v kulturním centru Vzlet v Praze. Seznam se s projekty mladých výherců a inspiruj se jejich dobrými činy přispívajících k lepšímu světu!

Program JSNS

Za organizací Ceny Gratias Tibi, v překladu „Děkuji Tobě„, stojí v první řade nevládní nezisková organizace Člověk v tísni, skrze vzdělávací program JSNS. Program se od roku 2001 zasluhuje o výukové materiály ve formě online bezplatných dokumentárních filmů a metodických materiálů, doplňujících vzdělávání na základních a středních školách. Materiály pokrývají nejen témata aktuálního společenského dění u nás, ale i ve světě.

Vzdělávací program se věnuje:

 • mediálnímu vzdělávání,
 • lidským právům, 
 • moderním československým dějinám,
 • aktivnímu občanství, 
 • sociální problematice, 
 • environmentálním, rozvojovým a mnoha dalším tématům.

Za iniciací vzniku Ceny Gratias Tibi stojí zakladatel a ředitel programu JSNS, Karel Strachota. Cena se uděluje od roku 2014 a každoročně jsou nominovány řady inspirativních projektů jednotlivců či skupin mladých lidí ve věku do 30 let. Projekty jsou poté hodnoceny odbornou porotou, sestavenou ze zástupců partnerských organizací. Krom oceňovaných, se slavnostního večera účastní laureáti minulých ročníků a významné osobnosti veřejného života.

 
Cena Gratias Tibi
Logo. Zdroj: www.gratiastibi.cz

 

Seznam se s vítězi ceny Gratias Tibi

Na již desátém slavnostním udílení cen v kulturním centru Vzlet byly v úterý 26. 9. 2023 oceněny projekty třech hlavních kategorií:

Kategorie Základních škol

Olomoučtí studenti 7. – 9. ročníku ZŠ Vápenná představili projekt Obnovení zaniklé sudetské osady Kamenná. V rámci svých činností během tří let obnovili pramen pitné vody, postavili zvoničku a kovaný kříž a pod vedením architekta postavili v místě bývalé školy útulnu pro kolemjdoucí turisty, kde následně uspořádali festival k jejímu slavnostnímu otevření. Žákům mimo jiné leží na srdci historie, kultura a příroda tamního okolí.

Kategorie Středních škol

Projekt Názory Politiků na svých webových stránkách představili středoškolští studenti již v roce 2020. Cílem projektu je především zpřehlednit politické dění, uskupit názory politiků na jednom místě, motivovat k vyšší volební účasti, participaci a porozumění politického dění a usnadňovat mladým lidem orientaci v politice. Tým stojící za projektem tvoří například i edukační hru na téma Poslanecké sněmovny, a i dále svoji činnost rozšiřuje.

Kategorie do třiceti let

V poslední kategorii zvítězil projekt spolku Medici na ulici, za kterým stojí dobrovolničtí studenti lékařských fakult. Tito studenti nabízí zdravotní ošetření a konzultace bez předsudků a s empatií v sociálním prostředí lidí bez domova. V rámci projektu solidarity zlepšují životní úroveň lidem na kraji společnosti, ale také se věnují edukaci široké veřejnosti.

Dále bylo uděleno:

 • Zvláštní uznání společnosti Člověk v tísni egyptské investigativní novinářce
 • cena v Environmentální kategorii zakladateli blogu a skupiny Czech Birder 
 • a Cena veřejnosti projektu Káva od srdce.

 

Kulturní centrum Vzlet
Kulturní centrum Vzlet. Zdroj: www.instagram.com/vzlet_vrsovice/

Dobré činy pro lepší svět

Zakládáš sbírku, vypomáháš důchodcům, nebo jinak přispíváš k lepší společnosti? Přihlas se, nebo nominuj kohokoliv, kdo si cenu zaslouží skrze on-line formulář! Udílení cen probíhá ve třech hlavních kategoriích:

 1. základní školy
 2. střední školy
 3. kategorie do třiceti let

Z každé kategorie porota vybere 3 finálové projekty, jejichž tvůrci jsou pozváni na slavnostní udílení, při kterém jsou odhaleni absolutní vítězové. Laureáti kategorií jsou oceněni studijní cestou do zahraničí a vzdělávacím kurzem dle svého výběru.