Na kole po EU na podporu migrantů #Dignity in Europe

Co kdyby Evropa zajistila důstojné přijetí migrantů, jakmile vstoupí na její území? Tuto otázku se snaží na své Digni Tour vyzdvihnout třiadvacetiletá francouzsko-britská absolventka Garance Foglizzo v rámci projektu #Dignity in Europe. Tematiku přijímání migrantů diskutuje v různých zemích Evropy při svých cestách na kole.

#Dignity in Europe

Projekt #Dignity in Europe je vedený studenty střední školy Rosa Parks v Rennes, kterým nejsou lhostejná práva žadatelů o azyl. Studenti bojují proti diskriminaci a problémům, kterým migranti musí čelit a snaží se v rámci lidské solidarity prosadit zajištění jejich důstojného přijetí bez ohledu na postavení či původ. Zástupci z řad projektu poukazují na nedodržování Listiny základních práv EU a mezinárodního práva některými členskými státy, a obořují se proti nedůstojným podmínkám přijetí lidí prchajících před válkou.

 

Přijímání migrantů v Evropě se musí stát snahou o zachování jejich důstojnosti a zajistit, aby se s každým zacházelo se stejnou úctou a respektem.

 

Digni Tour na kole

Garance Foglizzo se rozhodla podpořit projekt velmi neobvyklým způsobem. Občanská iniciativa #Dignity in Europe se stala její inspirací ke spojení se s mladými lidmi a nyní se snaží představit jejich návrhy a vize pro solidárnější přijímání migrantů. Mladá absolventka se od 18. července 2023 vydala na pěti měsíční cestu napříč Evropou na kole. Při svých cestách se setkává s neziskovými organizacemi a snaží se vyzdvihovat a diskutovat problematikuhledat alternativy a shánět podpisy na petici o zlepšení podmínek pro lidi hledající azyl. Během cest také dokumentuje podmínky života migrantů v jednotlivých zemích.

Sledovat Garance na jejích cenách můžeš na jejím instagramu dignitour_ !

Garance Foglizzo
Garance Foglizzo. Zdroj: instagramový profil dignitour_

 

Petice vítající migranty v Evropě #Dignity in Europe

Pro přednesení a hájení návrhu před Evropskou komisí projekt #Dignity in Europe sbírá jeden milion podpisů petice evropských občanů. Podepsat petici lze do 14.4.2024!

Návrh petice tvoří:

  • záruka 3 jídel denně pro všechny
  • péče o nemocné a postižené
  • bezpečné a čisté bydlení
  • přístup k úplnému vzdělání, včetně gramotnosti a výuky místního jazyka
  • zavedení práva na práci
  • záruku znalosti základních práv.

Cílem projektu je předložení dvou požadavků Evropské komisi :

  1. Legislativní změny – vytyčení norem pro přijímání v členských státech a zaručení důstojných životních podmínek žadatelů o azyl srovnatelných ve všech členských zemích

  2. Nový mechanismus rozdělování žadatelů o azyl – určit zemi azylu na základě svobodné vůle žadatelů a účinné solidarity mezi členskými státy