Genderiáda – literární soutěž na téma rovnosti mužů a žen

Studujete střední školu a rádi byste vyjádřili svůj názor na téma rovnosti žen a mužů? Pokud ano, tak se určitě zapojte do literární soutěže Genderiáda!

Genderiáda je soutěž pro středoškoláky, kteří se zajímají o společenská témata, hlavně tedy o problematiku genderové rovnoprávnosti. Pořadatelem je organizace Nesehnutí, která se zabývá sociálními a ekologickými tématy.

Studenti se mohou rozhodnout, zda budou pracovat sami nebo v týmech, které nejsou omezeny počtem. Poté si vyberou jedno z vypsaných témat, která jsou opravdu rozličná, nebo navrhnou svoje. Toto téma soutěžící zpracovávají jako odbornou práci ve spolupráci s konzultantem, kterého si také vyberou a který bude jejich tématu nejvíce rozumět.

Genderiáda. Zdroj: genderiada.cz

Jaké jsou podmínky soutěže?

Soutěžící budou zpracovávat odbornou práci na vybrané téma. Cílem je vytvořit text o délce 15 až 30 normostran (1 normostrana je 1800 znaků vč. mezer). Autor může čerpat z jakékoliv literatury nebo i bakalářských a diplomových prací. Vždy však musí být správně uvedené zdroje a citace. V krajním případě by totiž soutěžící mohl být diskvalifikován.

Přihlašovat se můžete do 30. 6. 2017 s tím, že vyplníte přihlašovací formulář na stránkách soutěže. Na své práce budou účastníci mít čas do 31. 10. 2017 včetně. Poté porota vybere 5-10 prací, které postoupí do závěrečného vyhlášení vítězů, které se uskuteční v prosinci 2017 v pražské Akademii věd. Hlavní cenou pro vítěze bude tablet Lenovo.

Podívejte se na seznam vypsaných témat a vyberte si to svoje. Podrobnější informace k podobě vaší práce najdete v pravidlech soutěže.

Zdroj: genderiáda