Literární soutěž Čáslav 2015

Literární klub Dr. Nadi Benešové při Městském muzeu a knihovně Čáslav vyhlašuje Literární soutěž Čáslav 2015. Zúčastnit se mohou amatérští autoři od patnácti let.

Podmínky soutěže:

  • Soutěží se v kategoriích poezie a próza.Literární soutěž
  • Soutěž je určena pro amatérské autory od 15 let.
  • Přijímají se práce dosud nepublikované (a to ani na internetu) v rozsahu do 5 stran formátu A4, písmo velikost 12.
  • Každý soutěžící zašle svůj soutěžní text e-mailem na soutez.lknb@seznam.cz, a to jako přílohu ve formátu .doc nebo .docx. V průvodním textu e-mailu (nikoli na přílohách) uvede autor své jméno a adresu.

Přihlášením do soutěže dávají soutěžící automaticky souhlas se zveřejněním svého textu ve sborníku LKNB.

Odborná porota vybere v obou kategoriích práce, které obdrží cenu poroty, případně čestné uznání.

Vítězné práce budou vydány ve sborníku, který obdrží všichni soutěžící autoři při slavnostním vyhlášení vítězů.

Veřejné slavnostní vyhlášení výsledků soutěže bude uspořádáno v říjnu 2015. Pozvánku s přesným termínem obdrží všichni účastníci soutěže elektronickou poštou v průběhu září.

Soutěžní práce je třeba zaslat nejpozději do 30. června 2015.

Případné dotazy adresujte na lknb.caslav@seznam.cz nebo na tel. č. 327 300 264.

 

Zdroj: http://www.culturenet.cz/aktuality/literarni-soutez-caslav-2015-vyzva/n:16683/