Literární a výtvarná soutěž Památníku Terezín

Další ročník 25. literární a 23. výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové. Přihlašte své dílo do literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín a soutěžte o ceny!

Památník Terezín se již od roku 1947 stará o zachování důstojné piety na místě bývalého koncentračního tábora. A letos stejně jako každý rok vypisuje další ročník literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín pro nadějné literární a výtvarné umělce – Společným tématem obou uměleckých oborů je „Jsem tu bez rodiny„.

Letošní téma vyjadřuje pocity mnoha dětí, které se snaží vyrovnat se situací ztráty rodičů v pro ně nových nenormálních podmínkách, a dodává, že soutěžící by se do této situace měli zkusit vcítit a představit si sami sebe v obdobných poměrech, a současně si položit otázky, zda i dnes je třeba pomáhat sirotkům, kteří přišli ve válce rodiče a jak by taková pomoc měla vypadat.

 Forma a technika zpracování je zcela volbou účastníků.

Logo. Zdroj: www.cz-museums.cz

Soutěže se mohu účastnit žáci ZŠ, SŠ, gymnázií i učilišť. Počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Uzávěrka prací, které budou zaslány nebo předány Památníku, je 1. 4. 2019.

Vyhlášení vítězů proběhne 5. 6. 2019 v Terezíně. Výherci obdrží věcné i peněžní odměny. Uděleny budou rovněž i zvláštní ceny dr. Emila Poláka.

Více informací o pravidlech a jednotlivých věkových kategoriích naleznete na webu Památníku Terezín, kde si můžete prohlédnout i již proběhlé minulé ročníky.

Zdroj: https://www.mkcr.czhttps://www.pamatnik-terezin.cz