Dialog EU s mládeží pro rovnou společnost

Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží hledá mladé delegáty do nového cyklu Dialogu EU s mládeží. Leží ti na srdci inkluzivní společnost začleňující všechny mladé bez rozdílu? Staň se delegátem a reprezentuj zájmy mladých lidí v Česku a na Evropských konferencích mládeže v Belgii, Španělsku a Maďarsku!

Strukturovaný dialog nástrojem ke komunikaci priorit mládeže

Strukturovaný dialog slouží jako nástroj komunikace mezi mladými lidmi a mládežnickými organizacemi s veřejnými činiteli, osobami s rozhodovacími pravomocemi, odborníky a dalšími zástupci občanské společnosti, a zároveň je prostředkem politického a občanského vzdělávání mladých lidí. Dialog je veden ke komunikaci priorit mládeže. Záměrem je reflektování zájmů a potřeb mladých lidí co se týká současnosti i jejich budoucnosti. Mladí lidé mohou pod záštitou Strukturovaného dialogu participovat na pozitivních změnách inspirovaných hodnotami Evropské unie.

Témata YouthGoals byla vytvořena k pojetí všech aktuálních témat dotýkajících se mladých lidí. Jedenáct okruhů reflektuje vize Evropy, která se diskutují společně s mládeží:

 1. Spojení EU s mládeží
 2. Rovnost všech pohlaví
 3. Inkluzivní společnost
 4. Informace a konstruktivní dialog
 5. Duševní zdraví a pohoda
 6. Rozvoj potenciálu mládeže z venkovských oblastí
 7. Kvalitní zaměstnání pro všechny
 8. Kvalitní vzdělávání
 9. Prostor a participace všech
 10. Udržitelná zelená Evropa
 11. Organizace mládeže a evropské programy pro mládež

Osmnáctiměsíční cykly dialogů probíhají s tématy určenými Radou ministrů pro otázky mládeže. Aktuální 9 cyklus zabývající se tématy #10 Udržitelná Evropa a #3 Inkluzivní společnosti nahradí nový cyklus věnující se pouze problematice #3 Inkluzivní společnosti.

Strukturovaný dialog s mládeží. Zdroj: www.strukturovanydialog.cz

 

Inkluzivní společnost hlavním tématem cyklu

Desátý cyklus #3 Inkluzivní společnost je jedním z jedenácti cílů YouthGoals.

Téma se věnuje oblastem jako:

 • právo spojené s bojem proti diskriminaci
 • intenzivní poskytování informací
 • rovný přístup k formálnímu i neformálnímu vzdělávání
 • posilovaní kapacity pedagogů s mládeží na okraji společnosti
 • podpora dialogu a sociální soudržnosti proti diskriminaci a segregaci
 • životní minimum, spravedlivé podmínky, zdravotní péče či sociální podpora
 • začlenění všech mladých do rozhodovacích procesů

Je ti téma blízké a máš k němu co říci?

Staň se mladým*ou delegátem*kou Dialogu EU s mládeží. Zdroj: www.strukturovanydialog.cz

Staň se delegátem/kou Dialogu EU s mládeží

Aktuálně máš možnost podat přihlášku do již 10. cyklu Dialog EU s mládeží. Do role delegáta se hledají tři mladí nadšení lidé ve věku 16 až 30 let pro období trvající 18 měsíců, tedy od 1.7.2023 do 31.12.2024. Náplní tvé funkce bude organizování aktivit v duchu tématu cyklu #3 Inkluzivní společnost – rovné zapojování všech mladých lidí do společnosti. Názory mládeže, které pečlivě zmapuješ, se projeví v národních a evropských zprávách.

Budoucím delegátem/kou se můžeš stát pokud:

 • splňuješ věkovou hranici,
 • ovládáš anglický jazyk,
 • leží ti na srdci téma inkluze a rovné společnosti,
 • zorganizuješ, nebo se aktivně zúčastníš alespoň 4 aktivit,
 • chceš reprezentovat Česko na třech mezinárodních konferencích,
 • budeš prezentovat svoji práci na sociálních sítích.

Jako delegát/ka získáš prostor pro realizaci nápadů a komunikaci svých myšlenek s veřejností. Po funkční období tě bude doprovázet mentoring a můžeš se zúčastnit školení, na kterých zapracuješ na svých organizačních a komunikačních schopnostech! Výjezdy na Evropské konference mládeže jsou plně hrazené, a i veškeré tvé aktivity budou finančně i materiálně pokryty.

Pro přihlášení zašli svůj životopis a zpracovaný návrh aktivity v rozsahu jedné strany do 31. května 2023 na e-mailovou adresu michaela.dolezalova@crdm.cz. Pokud se tvůj návrh zalíbí, přiblížíš ho komisi v červnu ve druhém kole při ústním pohovoru.

Více informací najdi přímo na stránkách Strukturovaný dialog s mládeží.