Přidej se na trénink o event managementu!

Láká tě organizovat eventy? Pojď se o tom dozvědět víc na mezinárodním školení pod vedením týmu Mladiinfo ČR.

Co je to Erasmus+ školení a komu je určené

Erasmus+ je vzdělávací program EU, který mmj. financuje i několikadenní mezinárodní školení neformálního vzdělávání pro pracovníky s mládeží, kteří se tam učí nové metody jak s dětmi a mládeží pracovat, sdílejí dobrou praxi, nápady jak to chodí v jiných zemích/ organizacích, a plánují budoucí spolupráci. Účastníci mají proplacené náklady na cestu, mají zajištěné ubytování i jídlo zdarma. Více obecných informací o tomto typu projektu si můžete nastudovat zde.

Školení je určené všem, jejichž (budoucí) povolání je spojené s prací s dětmi a mládeží. Je to vhodné pro (ne)pedagogické pracovníky, pracovníky a dobrovolníky ve vzdělávání, skauty, aktivní studenty/ mladé lidi ve své komunitě, apod. 

Datum a místo konání školení v Moravci (ČR)

Tento projekt se uskuteční v termínu od 📆 8. 7. 2023 do 16. 7. 2023 v penzonu u Výletů ve vesničce Moravec v ČR. Doprava je proplacená českým účastníkům do výše 20 eur. Pozdější příjezdy na projekt nebo dřívější odjezdy z osobních/ pracovních důvodů nejsou možné, účastník se musí zúčastnit školení v celé jeho délce. 

Photo from our event „Games & Chill“

Téma ERASMUS+ školení

Toto ERASMUS+ školení pořádá přímo naše organizace Mladiinfo. Hlavním cílem projektu je zkvalitňovat zacílení a přípravů eventů pro neziskové organizace, které tyto aktivity používají jako jeden z prostředků naplňování svojí mise. Účastníci se v mezinárodním týmu naučí více o teorii i prakci event managementu, jak správně eventy připravovat a shánět na ně prostředky. Vyzkoušíme si zorgnizovat malý event i přímo v Moravci, protože nejlépe se něco učíme pokud si to můžeme hned vyzkoušet.

Více informací k celému projektu najdete zde v infopacku.

Koho hledáme

několik účastníků z ČR

kteří jsou plnoletí a mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR. Uvítáme jak přihlášky od naprostých nováčků v Erasmus+, kteří teprve sbírají odvahu se účastnit mezinárodních projektů, nebo kteří si díky projektu chtějí rozšířit obzory v dané problematice, jelikož pro to najdou využité ve své kariéře. 

Bydlíš na malém městě či vesnici, kde je málo příležitostí ve vzdělávání a na pracovním trhu? Jsi ochuzen/a o šanci zkusit pracovat v mezinárodním prostředí kvůli složité situaci? Neboj se nám o tom do přihlášky zmínit.

Podmínky účasti:

  • plnoletost
  • rezidence v ČR (české občanství nebo platný trvalý pobyt na území ČR)
  • zkušenost s neformálním vzděláváním (alespoň základní z pohledu účastníka)
  • ideálně zaměření na práci s mladými lidmi, na vzdělávání, neziskový sektor, apod.

K čemu se zavážeš

Přihláška je závazná, pokud nám ji vyplníš a budeš vybrán/a, 100% počítáme s tvojí účastí. Od všech účastníků se očekává aktivní přístup a chuť naučit se něco nového. 

Tento Erasmus+ projekt  vyžaduje přihlášení přes formulář, který najdeš na zde. Termín vyplnění je co nejdříve.  Přihlášku vyplň v anglickém jazyce. Vyplněním přihlášky dáváš Mladiinfo ČR, z.s. souhlas se zpracováním údajů.

V případě dotazů piš na kancelar@mladiinfo.cz. 

Tento projekt byl financován z prostředků Evropské Unie.