Zážitky účastníků výměny mládeže We can do it

Šest mladých lidí v únoru 2020 reprezentovalo Českou republiku a Mladiinfo ČR u příležitosti výměny mládeže v Dánsku nazvané We can do it. Jak to na výměně mládeže chodí? Článek od našich účastníků vás může inspirovat.

O čem je Erasmus+ a výměny mládeže

Erasmus+ je program Evropské unie pro podporu vzdělávání mladistvých prostřednictvím studijních pobytů, tréninkových kurzů a dalších aktivit. Cílem tohoto programu je prohloubení mezinárodní spolupráce napříč Evropou, čímž se zvyšuje evropský růst, pracovní příležitosti, rovnost a inkluze ve společnosti. Erasmus+ poskytuje tyto příležitosti jak jednotlivcům, kteří si mohou zdokonalit a sdílet své znalosti napříč organizacemi a zeměmi, tak konkrétním organizacím včetně např. univerzit. Kromě studijních pobytů trvajících několik měsíců jsou velmi častým výjezdem tzv. Youth Exchanges (výměny mládeže) nebo Mobilities of youthworkers (školení, tréninkové kurzy). Tyto projekty trvají většinou jeden týden (ale mohou i více) a prostřednictvím neformálního vzdělávání informují účastníky o konkrétním problému Evropské společnosti. Mezi nejčastější témata těchto výjezdů patří lidská práva, pracovní příležitosti a životní prostředí. Neformální vzdělávání je interaktivní a kreativní forma výměny informací mezi účastníky, při které jsou všichni zúčastnění motivováni spolupracovat na vytváření obsahu veškerých vzdělávacích aktivit.

Po příjezdu na místo konání

Projekt We can do it probíhal v dánském městečku Store Heddinge, od 8. do 16. února 2020 a účastnily se ho týmy z České republiky, Dánska, Makedonie, Rumunska a Turecka. Pořádající makedonská organizace Sfera International, v čele se sympatickou Kate, naší české výpravě zajistila autobus z Kodaně na ubytování, kde už na nás čekaly k radosti nás všech večeře i naše postele. Už při jídle (hladovější až po něm) jsme se začali seznamovat s účastníky z jiných zemí. V započatých konverzacích jsme pak ještě pokračovali ve frontách na sprchy, ve společenských prostorách i ve svých pokojích. Bavili jsme se nejen o svých kulturách, dlouhých cestách, dobré večeři či ženských právech, ale také o krásách Kodaně, se kterou jsme během dne mezi příletem a odjezdem autobusu stihli seznámit. 

Úvod to tématu naší výměny mládeže

Další den jsme se začali věnovat hlavnímu tématu projektu – rovnoprávnosti žen a mužů. Zabývali jsme se otázkami rozdílů v platech u žen a mužů, stereotypním uvažováním společnosti spojeným s očekávaným plnění určitých rolí, ženskými/mužskými úlohami v rodinném životě, kariérními možnostmi, rozdíly ve vzdělání a vzdělávání atd.

Den zakončila kulturní noc, kde každá národnost zastoupená na projektu představila svou zemi a kde jsme především měli možnost ochutnat tradiční jídla. Každý účastník dovezl něco typického pro svou zemi. Naše žaludky se plnily směsicí baklavy, ajvaru, polenty, rakije, dánskými lékořicovými bonbóny, olomouckými tvarůžky a všeho možného. Kuchař Dancho si pro nás připravil makedonské speciality, jako třeba známé Tavče Gravče.

Jedním z hlavních cílů projektu, a také výsledným produktem, bylo natočení několika krátkých filmů propagující rovnoprávnost žen a mužů. Proto byl následující den zasvěcen praktickým radám, jak natočit kvalitní film. Rumunský tým nás uvedl do tajemství tvorby dobrých příběhů. Po obědě pokračoval náš český tým s tím, jak správně zacházet s kamerou, a vše teoretické pak bylo zakončeno lekcí střihu videa.

Věříme, že projekt byl úspěšný

Následující tři dny projektu jsme byli rozděleni v pracovních týmech. Vymýšleli náměty, psali scénáře, hráli a natáčeli, stříhali, a hlavně tvrdě makali na svých krátkých filmech. Za změnou prostředí, odpočinkem, pro dánské studenty tolik typickým dumpster divingem (neboli vybíráním odpadků z popelnic v rámci boje proti plýtvání potravinami), či za příležitostí natočit zajímavé záběry do filmu – dle vlastních preferencí, jsme vyrazili do městečka Store Heddinge s krásným historickým kostelem Sv. Kathariny postaveným okolo roku 1200. Navštívit jsme ale mohli také útesy Stevns Klint, které jsou zapsané v seznamu UNESCO a nacházely se poblíž ubytování.

Věřím, že vytváření filmu si všichni účastníci moc užili. Moc nás bavilo s týmem diskutovat o naších nápadech a myšlenkách, psát scénář a nakonec natáčet.

Na závěr posledního dne probíhal Oscarový večer, během kterého se promítaly filmy všech týmů (dohromady 5). Všechny byly povedené a profesionálně natočené. Také jsme dostali filmové ocenění a Youthpassy. Ke konci dne jsme byli všichni smutní, že projekt již končí. 

Všichni účastníci se na projektu nejen náramně bavili, ale také rozvíjeli, a hlavně tvořili, a tak nám osm dní uteklo jako voda. Všechno bylo perfektně zorganizované a zajištěné. Jsem moc vděčný organizaci Mladiinfo ČR, že nás na tento projekt vyslala a umožnila nám získat plno nových zkušeností a mezinárodních kamarádů.

A co vy? Ještě jste na žádné výměně mládeže ani školení nebyli? Aktuální nabídky projektů najdete zde!

Tento projekt byl financován z prostředků Evropské Unie.