Jarní škola Rozvoje a mírových studií v Olomouci

Nadšení studenti a studentky, nabízí se vám jedinečná možnost zúčastnit se bezplatné jarní školy rozvoje a mírových studií v Olomouci „Spring School of Development and Peace Education“. Pozor, uzávěrka přihlášek je již v neděli 1. března!

Slovenská nezisková organizace PDCS ve spolupráci s Katedrou rozvojových a environmentálních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci nabízejí studentům vzdělávací kurz týkající se téma SDG’s se zaměřením na udržitelnost měst a komunit pod vedením lektora z Brazílie. Zajímá-li vás problematika mediace a transformace v případě konfliktů a přemýšlíte co má společného FIFA World CUP 2014 v Brazílii a Agenda 2030, pak rozhodně účast na jarní škole zvažte. Její převážná část se bude odehrávat v online prostoru, prostřednictvím workshopů a přednášek lektorů nejen ze ze Slovenska, ale i Brazílie, dne 2. a 9. března 2020.

Ilustrační fotografie. Autor: Free-Photos. Zdroj: Pixabay.com

Součástí kurzu je také dvoudenní setkání v Olomouci ve dnech 31. března a 1. dubna (9:00 – 17:00), které navazuje na předchozí aktivity v online prostoru. V případě zájmu bude účastníku nabídnuta pomoc se zajištěním ubytování.

Prostřednictvím diskuzí, cvičení, simulací a workshopů získají studenti informace o současných trendech a perspektivách rozvojové agendy, formách mírového řešení konfliktů a seznámí se s praktikami při vyjednávání v extrémně citlivém kontextu.

Od účastníků se očekává:

– velmi dobrá znalost anglického jazyka – workshopy a simulace budou probíhat výhradně v angličtině,

– aktivní účast během online části kurzu – celkem věnují studenti kurzu cca 24 hodin, včetně online simulace na téma „Land Eviction in context of SDG 11”, webináře, individuální přípravy na simulaci a projektové činnosti na témata Agendy 2030 a Cílů udržitelného rozvoje

– aktivní účast na 2denním setkání v Olomouci – cca 16 hodin zahrnujících simulaci jednání a prezentaci projektu

V případě zájmu kontaktuje do 1. března 2020 pořadatele jarní školy na emailu jiri.chovanecek@pdcs.sk