Výměny mládeže v Maďarsku

Hned na dvě výměny mládeže  do Maďarska můžete s organizací ICM vyrazit v květnu a červnu.

Jedná se o následující akce:

No money,  no honey

Výměna se koná 28.05. – 05.06. 2015 v Maďarsku na místě Tiszalök ve Fiesta Farm hostel.

Zváni jsou kromě Čechů od 18 do 25 let i účastníci z Bulharska, Řecka, Itálie, Švédska a Maďarska. Pro české účastníky je vyhrazeno 5 míst (a jeden člověk jako vedoucí skupiny).

Tématem výměny je rozvinout mezi mladými lidmi finanční gramotnost a finanční myšlení. Jelikož jsou účastníci z různých koutů Evropy, dozvíte se mnoho o problematice z jiných úhlů.  Srze aktivity neformálního vzdělávání budete moci sdílet zkušenosti, vyjádřit své myšlenky.

Více informací včetně přihlášky najdete zde.

 

Care your career

Na stejném místě se můžete účastnit výměny mládeže i v termínu 11.05. – 20.05. 2015 a to s účastníky z Belgie, Litvy, Itálie, Rumunska a Maďarska. Tktéž je místo pro 6 účastníků.

Téma výměny je nezaměstnanost mladých lidí a překážky na pracovním trhu. Skrze metody neformálního vzdělávání se dozvíte, jak zlepšit klíčové dovednosti a zlepšit své postavení na trhu práce. Naučíte se třeba psát dobrý motivační dopis i CV.

Pro informace o této výměně přejděte sem.

Zdroj: www.icmjh.cz/