Velký jarní SWAP pokojovek v Brně – ODLOŽENO

AKCE ODLOŽENA/ THE EVENT IS POSTPONED

Máte rádi květiny, ale dáváte přednost výměně před nakupováním? Mladiinfo ČR a Knihovna věcí v Brně mají pro vás skvělou příležitost, jak najít pro svůj domov novou zeleň! 

Datum a místo konání

Tento SWAP pokojovek se bude konat dne 18. 3. 2020 od 16:00 do 19:00 v našich prostorách kanceláře Mladiinfo ČR a Knihovny věcí v Brně. Přijít můžete kdykoliv v tomto časovém rozmezí. Pro aktuální informace sledujte naši Facebookovou událost

Pokud 18. 3. nemůžete dorazit, ale rádi byste dali nějakou květinu či doplněk do oběhu, protože např. nemáte doma pro květinu místo či se jí u vás nedaří, můžete postupně rostlinky či příslušenství nosit do naší kanceláře od 9. 3. do 17. 3. 2020. Vždy se, prosím, předem informujte na emailu kancelar@mladiinfo.cz nebo na telefonu +420 797 864 363, v kolik hodin daný den budeme k dispozici.

Jak SWAP pokojovek probíhá

Pro účastníky, kteří si chtějí odnést novou rostlinku, platí jedno pravidlo: kolik rostlinek či doplňků přinesete, tolik rostlinek či doplňků si můžete odnést. Z pokojovek můžete nosit zelence, pepřince, pryšce, potosy, fikusy, zamiokulasy, monstery, draceny, noliny, kalatey, maranty, kalisie, difenbachie, filodendrony, ale i mnohé další druhy pokojovek, jejich řízky či semínka, květináče, obaly na květináče, podmisky, substráty, macramé závěsy a jiné příslušenství. Prosíme návštěvníky swapu, aby přinášeli jen zdravé rostliny bez škůdců!

Nezapomeňte, prosím, k doneseným rostlinám připojit i kartičku, která bude nového majitele informovat o:

  • názvu,
  • druhu,
  • péči,
  • zalévání,
  • a klidně i o jejím příběhu.
llustrační foto. Autor: Milivanily. Zdroj: Pixabay.com

You like flowers but you prefer to exchange with someone else over buying them in shops? Mladiinfo ČR and the Library of Things in Brno have a great opportunity for you where you can look for a new greenery for your home.

Where and when

This SWAP will be held on 18th March 2020 from 4pm to 7pm in our premises of Mladiinfo ČR and the Library of Things in Brno. You can come anytime during this time. Please follow our Facebook event for updates.

If you cannot come on 18th March 2020, but you would like just give away your flowers or accessories because e.g. you do not have space for it you can bring the plants or accessories to our office from 9th March to 17th March 2020. Please check with us via email kancelar@mladiinfo.cz or phone number +420 797 864 363 for updated opening hours).

How does it work

There is one rule for participants who want to take home a new plant: how many plants or supplements you bring, that many plants or supplements you can take home. You can bring e.g. spurs, potoss, ficus, monsters, dragons, nolins, calatheas, calisias, difenbachias, philodendrons, but also many other types of flowers, their cuttings or seeds, flowerpots, substrates, and other accessories. Please bring only healthy and pest-free plants!

Please do not forget to attach a card to the plants that will inform the new owner about their:

  • name,
  • species,
  • care,
  • watering,
  • and even their story if you want.
Tento projekt je financován z prostředků Evropského sboru solidarity.