Nechápal jsem, proč někdo vůbec na ty Erasmy jezdí

Zážitky českého projektového týmu v Makedonii napsané od srdce. Taky nechápeš, proč na ten Erasmus projekt lidi pořád jezdí?

V době od 12. do 20. června 2021 se v oblasti národního parku Pelister v Makedonii uskutečnil Erasmus projekt školení pod názvem „Find your inside – outside“. Díky této úžasné příležitosti se na jednom místě sešlo 19 lidí, pět různých národností, mezi nimi i my čtyři, český tým. Dále se školení účastnili lidé z Nizozemí, Makedonie, Chorvatska a Dánska. Toto školení mělo dva hlavní cíle: připravit nás na dvě výměny mládeže, které budeme organizovat, a poukázat na možnosti a výhody venkovních aktivit, ať už vzhledem na psychické i fyzické zdraví, jako možnost seznámit se, či jako využitelné vzdělávací  metody.

Podívejte se na Mladiinfo průvodce Erasmem+, a dozvíte se více o tomto programu. Není jen pro studenty!

Co jsme se naučili?

A co jsme v té Makedonii vlastně dělali? Pod vedením zkušeného lektora jsme se učili různým dovednostem, které by nám měly pomoci přežít v přírodě. Učili jsme se například, jak založit oheň bez použití sirek nebo zapalovače, co vždy bude hořet, i když bude zrovna pršet, jak se vážou různé druhy uzlů, a k čemu se dají využít, jak si postavit bivak, jak se orientovat s pomocí mapy a kompasu nebo i to, jak si správně zabalit krosnu. Tyto dovednosti jsme si nejen osvojili teoreticky, ale využili jsme je rovnou i v praxi, kdy jsme se všichni vydali na pochod trvající 24 hodin do národního parku Pelister, od kterého nás neodradila ani bouřka.

Tyto hard skills ale nebyly jediné dovednosti, na které se projekt zaměřoval. Velkou část programu jsme pracovali také na svých soft skills, a to zejména na komunikaci ve skupině, trpělivosti, spolupráci a zlepšování svých jazykových dovedností.

Proč jet na Erasmus projekt?

Výborná otázka! Já (Pepa) jsem celé studium nechápal, proč někdo vůbec na ty Erasmy a projekty jezdí. Vždyť když má člověk doma počítač, tak má vše, co potřebuje ke štěstí. Po osmi dnech v Severní Makedonii bez nadsázky nechápu, jak někdo může na projekty nejezdit. O dovednostech, které nám kurz dal, už sis početl/a, tak teď ty ostatní věci. Hned za prvé, tak rozmanitou skupinu lidí jsem snad v životě nepotkal. Ať už Makedonec nebo Nizozemec, každý měl úplně jiné životní zkušenosti a vlastně to jediné, co jsme měli všichni společné, byl náš zájem o kurz. Tím pádem měl každý úplně jiné zážitky a zkušenosti, o které mohl ostatní obohatit.

A taky teď máme velkou skupinu kamarádů, rozesetých po celé Evropě. Takže ať už se vypravíme do Chorvatska nebo Dánska, budeme mít kde strávit noc. A těch zážitků, které jsme měli na cestě a na kurzu! Radost z rozdělání ohně jen pomocí křesadla a věcí z lesa, ranní otužování u vodopádu nebo navigování jiného týmu vysílačkou. To vše v angličtině, kterou jsme si tam všichni perfektně procvičili. Byl to zkrátka krásně a produktivně strávený čas v horách, ve spojení s přírodou. 

 
 
Failed to get data. Error:
Invalid share token.

K čemu to bylo?

Vše co jsme se v Severní Makedonii naučili, od různých venkovních aktivit, dovedností, vzdělávacích metod, ale také vzájemného porozumění, jsme využili během posledních dnů pro plánování dvou týdenních výměn mládeže, které se budou konat v září v Dánsku a České republice

To, že na kurz vzápětí navazují i výměny mládeže, nás nejen motivovalo, ale také nám dává možnost všechny nově načerpané znalosti pro práci s mladými lidmi hned aplikovat v mezinárodním prostředí a tím je i lépe zafixovat pro další využití.

Tak někdy na viděnou! Třeba na projektu, nebo na té naší výměně mládeže. Brzy budeme otevrat přihlašování, proto seldujte web Mladiinfo a také náš Facebook a Instagram

Naty, Pepe, Kytka a Klárka

Tento projekt byl financován z prostředků Evropské Unie.