Průvodce světem projektů Erasmus+

Ještě nemáte zkušenost s krátkodobými projekty Erasmus+? Co je to výměna mládeže? Mate vás, co všechno je potřeba zařídit? V našem článku se dozvíte se vše od podávání přihlášky po poslední den projektu.

Udělejme si nejdříve přehled o tom, co to vůbec Erasmus+ je. Projděme si, s jakými organizacemi se můžete na projekt hlásit, co je třeba zařídit před odjezdem, jaké máte povinnosti a práva a jaké vás mohou čekat problémy.

Co si lidé představí, když slyší Erasmus+?

 • Erasmus+ je jen ke studiu na zahraniční škole.
 • Erasmus+ je jen pro studenty VŠ.
 • Eramus+ je drahý.
 • Erasmus+ je nedostupný.
 • Erasmus+ je věkově omezený.

Možná vás překvapíme, když vám řekneme, že na všechny otázky je odpověď záporná! Opak je pravdou!

Co to je Erasmus+ projekt?

Erasmus+ je zastřešovacím názvem pro různé typy mobilit. Pod tento název se schová spousta typů akcí od studia v zahraničí po roční program dobrovolnické služby (EVS) až právě po krátkodobé programy výměn mládeže. My budeme mluvit o výměnách mládeže a trénincích. Mládežnická výměna je mířená k mladším věkovým kategoriím, zatímco trénink je věkově neomezený a někdy zde narazíte na účastníky 50+.

Kolik to stojí a kdo se může hlásit?

Výměny mládeže i tréninky jsou sponzorované z rozpočtu programu Erasmus+. Většinou trvají týden nebo dva. Konají se tedy po celé Evropě ve všech členských státech a navíc i v dalších státech, které jsou přidruženy v rámci partnerství. Kromě členské 28 se můžete na projekt dostat třeba do Arménie, Turecka, Gruzie, Srbska, nebo Bosny a Hercegoviny. Zdarma máte po dobu konání ubytování, jídlo i program. Platí se pouze cestovní pojištění a cesta, která vám ale bude následně proplacena. Cestovné se proplácí dle toho, kde se projekt koná, většinou se jedná o částku mezi 180€ a 275€.

Hlásit se může prakticky každý. Nemusíte být vysokoškolákem, ani extra staří či mladí. Stačí, když budete mít volno a chuť se dozvědět o tématu, na který se projekt koná.

Jak se na projekt dostat?

 1. Najdete si organizaci, projekt, vyplníte přihlášku.
 2. Počkáte, zda budete vybráni.
 3. Pokud ano, kontaktuje vás někdo z vysílající organizace a dostanete bližší informace.
 4. Vyřídíte si předodjezdové povinnosti – pojištění a letenku.
 5. Sbalíte si kufry a můžete vyrazit.

1) PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PROJEKT

Již při přihlašování na projekt si prohlédněte, zda vás opravdu zajímá téma. Je dobré také vědět, jaká zahraniční organizace akci pořádá, již to může hodně prozradit o tom, jak projekt pošlape. Prohlédnout si můžete jednak webové stránky organizace, jednak infopack, který by měl být  k dispozici od inzerující organizace. Na konci článku vám představíme organizace, které pořádají tyto projekty.

Nezapomínejte, že Erasmus+ je program, který primárně podporuje vzdělání, kulturní porozumění, pochopení a sdílení zážitků a znalostí. Není to projekt, který podporuje turistiku zdarma. Proto dejte ruce dejte pryč od organizací, které prezentují svůj projekt jako turismus zadarmo a je jim zcela jedno, jací účastníci jim dorazí.

Po odeslání vaší vyplněné přihlášky si organizace ponechávají nějakou dobu na vybrání účastníků. Vybírat se může dle jakýkoliv kritérií od vašich dosavadních (ne)zkušeností s projekty nebo po váš zájem o danou oblast.

Některé organizace od vás mohou, ale nemusí vyžadovat administrativní poplatek v různé fázi přihlašování. Tento poplatek většinou slouží jako jistina k zjištění vážnosti vašeho zájmu pro náklady spojené s administrativou okolo projektu. I pro samotnou organizaci je někdy totiž náročné zajistit si účastníka, který opravdu na projekt odjede. Pokud by se stal opak, pořadatelská organizace může mít problémy s pozdějším vyúčtováním a nikomu to nedělá dobrou vizitku.

Pokud jste vybráni, před projektem vás čeká zařídit si pár věcí:

 • dopravu,
 • pojištění,
 • případně národní jídlo,
 • další věci dle  projektu (drobná příprava, připojení se do FB skupiny projektu).

Doprava a pojištění

Podle charakteru organizace se očekává různá míra vaší aktivity s hledáním letenek. Někdy vám organizace pomůže, někdy vás nechá komunikovat přímo se zahraničními organizátory.  Některé skončí u toho, že vás kontaktují s organizátory a nechají vás, abyste si domluvili přímo s nimi, některé organizace vám asistují s nákupem letenek od začátku do konce. Podle vzdálenosti nejčastěji dostanete příspěvek 180 až 275 Eur. Při hledání dopravního spojení vám určitě pomůže kalkulátor vzdálenosti maximálních nákladů, ale výši příspěvku se dozvíte většinou i od vysílající organizace. 

Na vykonání dopravy máte cca 2 dny, tak aby se předešlo zneužívání ze strany účastníků, kteří by si chtěli odskočit na krátkou dovolenou. Náklady vám budou zpětně proplaceny, je třeba si nechat všechny jízdenky a palubní lístky. Pravidlo je, že cesta by měla být co nejhospodárnější a pokud možno tak nějak přímá, ale pokud se vejdete do rozpočtu, je to většinou v pořádku.

Doprava je tedy jedním z nejrizikovějších bodů. Někteří účastníci si stěžují na pozdní proplacení jízdného nebo na fakt, že určité organizace neproplatí jízdné celé. Máte však nárok na to, aby vám byla cesta proplacena z místa vašeho bydliště až na místo projektu, a to včetně jízdenek po České republice. Je však třeba si ponechat všechny jízdenky u sebe a jejich originály poskytnout organizátorům projektu, protože jsou to oni, kdo vám bude peníze za jízdné vracet.

Aby vám byla cesta proplacena, musíte absolvovat alespoň určitou procentuální část programu. Některé organizace vyřizují proplacení přímo na místě v hotovosti, kdy jim lze odevzdat přímo originály lístků, některé však finance vyřizují až po vašem návratu a tak se někdy protáhne vyplacení i na několik měsíců.

Cestovní pojištění si kupujete sami a nebývá proplaceno.

Před odjezdem

Kvalitu přijímací/vysílající organizace poznáte i podle toho, že již před odjezdem uvidíte již dříve zmíněný infopack. Kromě infopacku se ptejte i po denním programu aktivit. V některých případech se na něm pracuje ještě těsně před příjezdem, ale nejpozději první den projektu by vám měl být věnován.

Před odjezdem se někdy můžete seznámit s ostatními účastníky z České republiky. Každá skupinka by měla mít leadera výpravy, většinou se jedná o člověka, který již má s projekty nějakou zkušenost a bylo mu 18 let. Leader může pak za skupinku jednat s organizátory, když se vyskytne nějaký problém. Leader někdy může dokonce před samým započetím projektu odjet na místo k přípravné návštěvě. Většina projektů zakládá rovnou na Facebooku skupinu, kde se můžete dozvědět užitečné informace přímo od organizátorů.

Foto: Archiv Mladiinfo ČR

Co si ještě hlídat?

 • bezpečnost,
 • vaše práva a povinnosti.

Určitě si hlídejte bezpečnost lokality, ve které se projekt koná. Jelikož jsou do programu zařazeny i země  mimo Evropskou unii a projekt bývá podáván nějakou chvíli dopředu, je někdy nepředvídatelné odhalit, jaká bude bezpečnostní situace na místě – na mysli máme nyní zejména Turecko, některé části Ukrajiny, případně i Kavkazskou či Západobalkánskou oblast, které by však měly být bez problému. Pokud vám organizátoři budou tvrdit, že je v lokalitě bezpečno, řiďte se vlastní intuicí tak, aby vám bylo v místě konání dobře. Program E+ je o potkávání kultur. Nicméně někdy se nevyhnete ani střetu kultur, proto si buďte vědomi zvyklostí, náboženství a historie země, do které jedete.

2) NA PROJEKTU

Co očekávat od přijímací organizace? Podle programu máte nárok na:

 • ubytování zdarma,
 • jídlo zdarma,
 • zohlednění vašich speciálních potřeb (diety, bezbariérový přístup),
 • proplacení cestovného.

Projekty jsou určitě jedinečnou zkušeností. Můžete na nich najít kamarády na celý život nebo i nové lásky. Prostředí těchto projektů je komunita, je to jedna velká rodina, kde se lidé navzájem znají a obohacují, inspirují. Někdy se sejde báječná parta lidí, organizace je špičková s velmi profesionálními organizátory a bezvadně se pracuje. Spousta z vás zažilo neuvěřitelné zážitky. V neposlední řadě se naučíte řadu nových věcí a třeba si ujasníte, čemu se v životě chcete věnovat. Spoustě z vás nějaký projekt otočil život naruby a projekt ho motivoval třeba ke změně studia nebo profese, byl branou k dalším projektům, stážím, studiu.

,,Nedá se slovy moc popsat, co vše jsme jako účastníci dostali na tomto kurzu. Nicméně asi stačí napsat, že jsem se na tomto projektu sešli všichni jako jedna velká rodina, i když jsme se vůbec neznali. Díky přístupu organizátorů byl projekt velice intenzivní a pro nás všechny obohacující a to i díky tomu, že jsme všichni byli vybráni tak, abychom se navzájem ve skupině doplňovali.“

Existence projektů Erasmus+ je velikou výhodou. Věříme, že většina organizací projekty připravuje s péčí a nadšením a taktéž většina vysílajících českých organizací se snaží být nápomocná a transparentní. Mějte proto na paměti, že není fér si tyto vzdělávací projekty, které vás nestojí skoro korunu, plést s levnou dovolenou v atraktivní lokalitě v zahraničí nebo nekončícím mejdanem.

Foto: Archiv Mladiinfo ČR

Jakým problémům můžete na projektu čelit?

Ne všechny projekty dopadnou peckově. Ač je ve valné většině projekt obohacujícím zážitkem, někdy se horším situacím nevyhnete. Ano, v ideálním případě by české organizace měly navazovat partnerství pouze s prověřenými organizacemi, ale někdy ani to neuhlídáte, a pak se můžete dostat do opravdu komických situací. Následující řádky se budou týkat problémů, které nám popsali naši čtenáři ze svých vlastních zkušeností.

Jazyk

Účastníci by měli ovládat angličtinu jakožto komunikační jazyk na takové úrovni, aby byli schopni pochytit, o čem projekt vlastně je. Na projektech je angličtina komunikačním jazykem, ale někteří participanti z ostatních zemí anglicky prostě neumí.  Může se jednat o výsledek jazykové bariéry, někdy místní obyvatelé mluví třeba jen rusky, především starší generace, ale pokud angličtinu ovládají organizátoři, se všemi ostatními se dá znakovou řečí domluvit.

Stravování

V ideálním případě by měla být strava zajištěna a připravena. Ano, každý projekt má určitý rozpočet a je jasné, že je třeba k věci přistupovat s hlavou otevřenou a nečekat all inclusive. Nicméně ve chvíli, kdy bojujete s nedostatkem jídla, nebo vám organizátoři žádnou stravu neposkytnou, jelikož prostě nevaří, nebo jelikož nepočítali s vaší bezlepkovou či vegetariánskou variantou, není to situace, která je v pořádku a je třeba se ozvat.

Foto: Archiv Mladiinfo ČR

Někteří z vás však zažili projekty, kde nebyly  dostatečné porce jídla, nebo jídlo bylo velmi špatné kvality, byl zde nedostatek pitné vody, organizátoři vám zapomněli dát vědět, že si budete muset všechno jídlo připravovat sami (což samo o sobě není standardní), nebo byly zcela ignorovány vaše zdravotní omezení, např. bezlepková dieta. Jak může být jídlo špatné, tak někdy může být úplně špičkové, třeba jako na projektu na Kypru, kde účastníci měli jako kuchařku místní maminku a ta účastníkům krásně ukázala kyperskou kuchyni.

Ubytování

Dalším problémem může být ubytování. Pokud si však již ze začátku pořádně pročtete infopack, měli byste se vyhnout překvapením jako je ubytování ve stanech (pokud se nejedná o outdoor projekt, kde to lze čekat) v kombinaci s průtrží mračen. Někteří z vás také zažili situace, kdy nešla teplá voda, bylo neuklizeno nebo dokonce nebyl přístup k elektřině. Jindy jste zas byli ubytováni v nejluxusnějším hotelu ve městě s vybranými snídaněmi. Jak jsme již říkali – části problémům se lze vyhnout díky včasné komunikaci s pořadateli.

Kvalita programu

Erasmus+ je směsicí projektu s kulturním, vzdělávacím a sociálním dopadem. Jakkoliv jsou organizátoři zodpovědní za vás i za program, není možné si je plést s vašimi celotýdenními baviči.

Co naopak není v pořádku na samotném programu? Workshopy, které se ruší a nenahrazují jiným programem. Naslibované workshopy s odborníky, kteří se nikdy nedostavili. Aktivity, které nemají nic společného s avizovaným tématem a jsou očividně připraveny na poslední chvíli. Svedené organizátorky, které nadále neorganizují. Nezodpovědnost účastníků, kteří přijeli na projekt jako na dovolenou. V kocovině strávené dny, kdy na program vůbec nedojde.  Někteří z vás se setkali se situací, kdy dokonce žádný program stanoven nebyl a tudíž jste si program tvořili po většinu projektu sami, nebo nebyl dostatek trenérů či nebyli dokonce žádní zajištění lektoři. Co také určitě není v pořádku jsou úkoly vymyšlené na poslední chvíli bez celkového rámce a smyslu jednostranně prezentovány a nevyhodnoceny, situace, kdy byl výsledek projektu změněn v jeho průběhu. Běžnou součástí projektu by mělo být průběžné hodnocení aktivit. Prostor pro vaši zpětnou vazbu by měl být samozřejmostí.

Nečekané výdaje na projektu

Již při plánování programu by měli organizátoři finančně počítat s tím, pokud se pro vás bude vyžadovat nějaký přesun z místa na místo či další výdaje, případně vás upozornit na postranní výdaje. Nyní nemluvíme o návštěvě hospody nebo dalších volitelných aktivitách, které jsou mimo program, ale např. o dopravních přesunech k účasti na předem stanoveném programu. Pokud je vaše finanční spoluúčast nevyhnutelná a relevantní, měla by být určitě předem avizována.

O tom, jak špatně mohou projekty dopadnout, se dočtete v článku, který nám sepsali účastníci jedné výměny mládeže ve Francii: Sedm statečných aneb jak jsme přežili ve Francii.

S jakými organizacemi můžete vyjet a kde projekty hledat?

Jak se vyhnout průšvihům na projektu? Vyjeďte s organizací, která je zaběhnutá a je prověřena ostatními účastníky. Každá z našich českých vysílajících organizací má jiný systém, některé nabídky můžete najít na Mladiinfo, na vlastních webovkách organizace, ve FB skupinách organizace nebo veřejných skupinách na FB jako jsou třeba Youth projects Czech Republic nebo Aktuální projekty Erasmus+ . Hledat můžete také v centrální databázi všech konaných E+ aktivit – Salto-Youth

Seznam prověřených organizací spolu s jejich webovými stránkami:

Přečtěte si příběhy účastníků z různých projektů:

Napiště nám, pokud:

 • máte nějaké dotazy, nebo připomínky k článku,
 • pokud chcete poradit s výběrem projektu,
 • pokud se chcete zapojit do organizování projektů,
 • pokud chcete uveřejnit váš příběh z Erasmus+.

Na adrese info@mladiinfo.cz se budeme těšit na vaše dotazy!

Zdroj: Tým Mladiinfo v čele s Kristýnou (kristyna@mladiinfo.cz)