Školení organizátorů dobrovolnických projektů

Dobrovolnický program Trochujinak, který je realizován Duhou – sdružením dětí a mládeže vás zve na školení organizátorů dobrovolnických projektů programu Trochu jinak a leaderů mezinárodních dobrovolnických skupin, které se bude konat v sobotu 10.12. od 9:15 do 18 hodin na Senovážném náměstí 24 v Praze.

Školení je určeno jak organizátorům aktivit a campleaderům se zkušeností, tak i právě dobrovolníkům-účastníkům workcampů i Tamjdemů se zájmem více se zapojit a získat cenné zkušenosti a dovednosti k organizování dobrovolnických projektů a vedení skupin.

V prvním bloku se budeme věnovat organizační a technické stránce práce na projektech Tamjdem a workcamp, dále získáte informace o jejich souvislostech s jinými projekty a s Evropským rokem dobrovolnictví. Druhý, poobědový blok bude zaměřen na samotnou práci s účastníky, komunikaci a vývoj ve skupině a na role a pozice organizátora. Během celého semináře bude kladen velký důraz na sdílení zkušeností a názorů. Výstupem z celodenních aktivit a povídání pro vás bude vlastními silami vytvořený „Průvodce organizováním projektů Trochujinak“.

Zájemci se mohou hlásit přes online formulář a nebo prostřednictvím stránek akce, kde najdou i kontakt na ogranizátory.