Začátky dobrovolnictví v Moldávii, nejméně navštěvované zemi Evropy

Přečtěte si čerstvé zážitky Evy, dobrovolnice organizace People in Need, která momentálně tráví 3 měsíce v Moldavsku.

Do Moldavska jsem přišla na začátku března a v místní organizaci People in Need Moldova strávím následující 3 měsíce.

Jak jsem se k dobrovolnictví dostala?

Do dobrovolnického programu jsem se zapojila přes slovenskou organizaci Človek v ohrození. Reagovala jsem na výzvu, kterou jsem zachytila na jejich webových stránkách. Výzvy pro dobrovolníky, ale i jiné pozice na zahraničních misích najdete i přímo na webu Člověka v tísni. Po zaslání životopisu a motivačního listu v angličtině mě čekal úspěšný pohovor a přípravné setkání a školení přímo v organizaci v Bratislavě.

Člověk v tísni a Moldavsko

People in Need Moldova je založená českou organizací Člověk v tísni. Organizace své aktivity v Moldávii směřuje zejména k zemědělství, kde se snaží spolupracovat s místními farmáři a vzdělávat je v oblasti ekologického zemědělství, udržitelnosti, ale i například marketingu.

Druhá oblast, o kterou se organizace v této zemi zajímá, a do které jsem zapojená i já, je rozvoj občanské společnosti a podpora místních iniciativních skupin. V této oblasti organizujeme promítání dokumentárních filmů pod projektem „Jeden svět na školách“. V návaznosti na to uspořádáváme školení pro učitele v oblasti využívání dokumentárních filmů při výuce, zakládáme filmové kluby a trénujeme jejich lídry. Pracujeme s mladými aktivními lidmi a rozvíjíme jejich činnosti.

Skušební promítání dokumentárních filmů z projektu „Jeden svět na školách“.

V uplynulých dnech jsem se věnovala překladům projektu, přípravě promítání dokumentů, přípravě workshopu s lidsko-právní tématikou pro místní středoškoláky, úpravě dotazníků pro účastníky promítání a plánování letního uměleckého festivalu. Místní aktivní středoškoláci mi představili svou činnost a vzali mě do muzea umění a na studentské divadelní představení.

Pokud chcete vědět víc o této zemi nebo o mých aktivitách, zážitcích a postřezích z Moldavska, sledujte můj blog na facebooku Eva in Moldova