Moje dobrovolnictví v Moldávii, nejméně navštěvované zemi Evropy

Přečtěte si příběh Evy, dobrovolnice Člověka v tísni, která popisuje své zážitky z pobytu v Moldavsku.

Do moldavské organizace People in Need (česká zahraniční mise Člověka v tísni) jsem přišla jako dobrovolnice vyslaná slovenskou organizací Človek v ohrození na začátku tohoto března.

V Moldávii jsem se rychle začala cítit jako doma i díky mým kolegům, kteří mě brali mezi sebe. Většina lidí z našeho pracovního tímu je místní, ale nejsem zde jediná cizinka. Kromě toho jsou docela obvyklé pracovní návštěvy zahraničních expertů a tak je oficiálním jazykem v kanceláři angličtina.

Moje supervisorka Valentina, která se mnou komunikovala již před příjezdem, mě okamžitě začlenila do všech aktivit a seznámila s lidmi, se kterými spolupracuju i teď, v čase, když je ona na Slovensku (trochu jsem si to vyměnily). Vzhledem k tomu, že se moje supervisorka účastní zahraničního studijně-pracovního programu na Slovensku, mám zde v Moldávii během mého posledního měsíce víc zodpovědnosti a samostatnosti.

Většina mých pracovních aktivit směřuje k implementaci projektu Jeden svět na školách známého i v České republice. Cílem projektu je přispívat k výchově zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní, chtějí ovlivňovat a také skutečně ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím dokumentárních filmů, diskusí a výukových aktivit přináší mezi mladé lidi důležitá témata s akcentem lidskoprávní tématiky.

Během mého dobrovolnického pobytu jsem pracovala na přípravě a vedení tréningu pro mladé lídry, organizace workshopů, překladu dokumentů, přípravě promítání, asistence při školení učitelů, monitoringu činnosti mladých lídrů filmových klubů a nastavení efektivní interní komunikace mládežnické organizace. Podílela jsem se na plánování letního kempu pro mladé aktivní studenty a dostala jsem možnost naplánovat a připravit kroky k získání nového firemního partnera a zároveň sponzora pro letní filmový festival dokumentárních filmů.

Využila jsem i prostor pro prezentaci programů a projektů v zahraničí, do kterých se můžou místní mladí zapojit a vycestovat tak za vzděláním, praxi a zkušenostmi. Připravila jsem seznam moldavských neziskových organizací, které spolupracují se zahraničními organizaci, a kterých projekty mohou místní mladí využít k neformálnímu vzdělávání v zahraničí.

Během mého pobytu jsem poznala mnoho společensky angažovaných lidí, kteří pracují na pozitivní změně svého okolí a země. Kromě mých kolegů a středoškoláků jsem se seznámila i s lidmi, kteří se věnují sociálnímu podnikání (v Moldávii ještě neznámá a nerozvynutá oblast), s dobrovolníky z Ameriky, kteří pracují v Moldávii v rámci 2 letého programu Peace Corps. Seznámila jsem se s ředitely a učitely škol, které se zapojí do programu Jeden svět na školách a budou ve své výuce využívat dokumentární filmy s lidsko-právní tématikou, ale i se zástupkyní moldavského Ministerstva školství, které projekt podporuje. K mým milým povinnostem patřila i asistence a logistická podpora zahraniční expertce z Česka, která své zkušenosti s projektem Jeden svět na školách sdílela s místními učitely.

Dostala jsem také možnost vytvořit návrh dobrovolnického projektu pro dalšího dobrovolníka, kterého bude Človek v ohrození do Moldavska pravděpodobně příští rok vysílat. Pokud by jste tedy měli zájem zažít něco podobného jako já, sledujte weby Človek v ohrození a Člověk v tísni. Zde jsou pravidelně zveřejňované výzvy pro dobrovolníky do zahraničí ale i jiné pracovní nabídky přímo v České republice nebo na Slovensku.