Zapojte se do Programu Mladých delegátů do OSN/UN Youth Delegate Programme

Chcete zastupovat mladé lidi z České republiky na jednání OSN a ovlivnit jednání na celosvětové úrovni? Jste aktivní v občanské společnosti? Zapojte se do Programu Mladých delegátů do OSN/UN Youth Delegate Programme!

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy hledají na základě World Programme of Action for Youth zájemce pro účast ve druhém ročníku Programu Mladých delegátů do OSN.

Jeho cílem je prezentace české mládeže na půdě OSN, zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží.

Specifickým zaměřením druhého ročníku programu budou také témata spojená s ekonomickou a sociální problematikou projednávaná v rámci Hospodářské a sociální rady OSN.

Access. CCO Public Domain. Autor: geralt. Zdroj: pixabay.com

Požadavky:

 • věk mezi 18 a 25 lety (včetně)
 • aktivita v občanské společnosti
 • velmi dobrá znalost anglického jazyka (další jazyky výhodou)
 • zájem o diplomacii, orientace v mezinárodním prostředí
 • dobré zvládání stresových situací
 • zájem o otázky a témata spojená s mladými lidmi
 • zájem šířit nabyté zkušenosti a znalosti mezi mladými lidmi po návratu v ČR
 • zkušenost s prací v oblasti mládeže (například nezávislé iniciativy mládeže, školní kluby, studentské spolky a podobně)
 • ochota dobrovolně se zapojit do společenských a politických procesů po dobu přibližně jednoho roku
New York. CCO Public Domain. Autor: motointermedia. Zdroj: pixabay.com

Nabídka:

 • příležitost zastupovat mladé lidi z České republiky na mezivládních jednání OSN
 • účast na přípravném setkání evropských Mladých delegátů pořádaném Evropským fórem mládeže v Bruselu
 • účast na podzimním zasedání Valného shromáždění OSN (několikatýdenní pobyt v New Yorku na podzim 2017)
 • účast na Fóru mládeže Hospodářské a sociální Rady OSN a v Komisi OSN pro sociální rozvoj (cca dvoutýdenní pobyt v New Yorku na přelomu ledna a února 2018)
 • spolupráce se Stálou misí ČR při OSN a účast na jednáních o rezoluci o mládeži
 • spolupráce s dalšími Mladými delegáty z celého světa
 • potenciální možnost zapojení se do dalších jednání
 • částečná finanční podpora pro pobyt v New Yorku
 • úhrada cestovních nákladů

Kontakt:

V případě zájmu zašlete do 11. 6. 2017 na e-mailovou adresu osn.delegati@crdm.cz následující dokumenty: životopis, motivační dopis a esej v anglickém jazyce na 2 – 3 normostrany na téma:

“Is youth sufficiently involved in the implementation of Agenda 2030 and Sustainable Development Goals? If not, what barriers do you see? Elaborate with focus on SDG 16.”

Výběrové řízení je dvoukolové. V případě postupu do druhého kola budete pozvání na osobní pohovor, o kterém budete informováni. Pohovory proběhnou v posledním červnovém týdnu.

Zdroj: strukturovanydialog