Stážujte na tiskovém odboru MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí vypsalo výběrové řízení na volné místo pro stážistu na tiskovém odboru. Studujete vysokou školu v prezenční formě se zaměřením na média, marketing, diplomacii, mezinárodní vztahy a podobně? Pak je volné místo určeno právě pro vás!

Tiskový odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR řídí tiskovou činnost zahraničních zastupitelských úřadů a spolupracuje se zahraničními novináři v Praze. Mimoto také organizuje tiskové konference a další akce, kterých se účastní zástupci médií, připravuje aktuální informační materiály k zahraničněpolitické problematice, podklady pro vystoupení ministra a dalších zástupců ministerstva nebo poskytuje informace o zahraniční politice veřejnosti.

Logo MZV ČR. Zdroj: www.mzv.cz.

Vše, co potřebujete vědět o nabízené stáži

Hlavní náplní stáže na tiskovém odboru MZV ČR budou tyto činnosti:

  • analýza dat, rešerše, příprava podkladů;
  • pomoc při správě sociálních sítí;
  • spolupráce při přípravě tiskových konferencí a dalších mediálních aktivit MZV;
  • příprava tiskových zpráv a článků, grafik a video obsahu;
  • plnění dalších úkolů v gesci tiskového odboru podle aktuální potřeby.

Stáž bude probíhat přibližně 12 hodin každý týden, a to v období březen 2020 až červen 2020 (celkem 4 měsíce) nebo dle vzájemné dohody.

Pozor! Stáž není v pracovněprávním vztahu a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.

Co byste měli umět?

Stážista by měl splňovat následující podmínky:

  • znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 (vyšší úroveň výhodou);
  • dobrá uživatelská znalost MS Office;
  • být studentem relevantního oboru na vysoké škole v prezenční formě studia nebo být absolventem takového oboru (do 1 roku od ukončení studia).

Výhodou je, pokud:

  • ovládáte další cizí jazyky (např. francouzský)
  • a máte zkušenost se správou sociálních sítí.

Jak se přihlásit?

Žádost k vyplnění naleznete na této webové stránce. Tuto žádost pošlete společně s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem v českém jazyce na e-mail press@mzv.cz s předmětem „Stáž na TO“. Pokud budete vybráni, budete muset dodat další dokumenty, blíže specifikované na webové stránce nabídky.

Uzávěrka přihlašování je 1. ledna 2020 ve 12:00.

Zdroj: MZV ČR