Stáž na MZV ČR v oblasti ekonomické diplomacie

Studujete magisterský obor vztahující se k ekonomii, mezinárodním vztahům či podobnému příbuznému oboru? Chcete získat zkušenosti z oblasti ekonomické diplomacie? Ministerstvo zahraničních věcí České republiky hledá stážisty do Odboru ekonomické diplomacie, kteří se zajímají o ekonomiku České republiky a její export.

Stáž na Ministerstvu zahraničních věcí ČR je nesporně tou nejprestižnější stáží, kterou můžete v oblasti mezinárodních vztahů a diplomacie v České republice absolvovat. MZV ČR nyní vyhlásilo výběrové řízení v Odboru ekonomické diplomacie (OED) pro studenty magisterských programů. Stáž je určena přednostně pro studenty mezinárodních vztahů a ekonomie, nicméně hlásit se mohou i studenti podobných či jiných oborů.

Odbor ekonomické diplomacie se specializuje na vnější ekonomické vztahy České republiky v mezinárodním prostředí a prosazuje ekonomické zájmy České republiky v zahraničí. Hlavní agendou odboru jsou vzájemné obchodní vztahy, formulování a provádění zahraniční politiky ČR, podpora působnosti českých podniků a firem na zahraničním trhu.

http://www.mzv.cz/public/c8/cf/28/2353833_1700349_my_desk_1625867_1280.png
Ilustrační foto. Autor: MZV ČR. Zdroj: mzv.cz

Náplň stáže

Budoucího stážistu čekají následující úkoly:

 • podílení se na přípravě podkladů a stanovisek k jednáním
 • poskytování podpory českým podnikům a firmám k jejich obchodně-ekonomickým zájmům
 • zpracovávání materiálů ekonomického charakteru
 • příprava analýz a souhrných informací o vývoji zahraničního obchodu
 • asistence při přípravě seminářů, konferencí či přednášek
 • asistence při setkávání se se zástupci firem a podnikatelských asociací

Podmínky

 • nutná znalost anglického jazyka na úrovni B2
 • uživatelská znalost MS Office a Excel
 • pracovní doba stáže nejméně 20–25 hodin týdně po dobu 5 až 6 měsíců
 • stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká nárok na plat či sociální a zdravotní pojištění
 • náklady spojené se stáží si hradí stážista sám (či jeho vysílající organizace)

Uchazeč musí dodat

 • žádost o stáž (formulář na mzv.cz)
 • kopii svého OP/pasu se souhlasem uchazeče s jejím pořízením
 • výpis z rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců)
 • potvrzení o aktuálním studiu
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (formulář na mzv.cz)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář na mzv.cz)

Termín přihlášek

Deadline pro podání přihlášek do Odboru ekonomické diplomacie je do 30. 11. 2017. Případné dotazy a přihlášky do výběrového řízení se zasílají na karel_charanza@mzv.cz. Na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu budou vybráni uchazeči k následnému ústnímu pohovoru na MZV ČR.

Termíny stáží (ale i možnosti zaměstnání) na Ministerstvu zahraničních věcí ČR jsou vypisovány průběžně, proto se vyplatí sledovat jejich webové stránky zde.

Zdroj: mzv