Stáž v New Yorku pro pracovníky neziskovek

Americká organizace Center on Philanthropy and Civil Society nabízí školení a výzkumnou stáž pro pracovníky neziskového sektoru. Tři měsíce v New Yorku třeba čekají právě na vás.

Emerging Leaders International Fellows Program je určen výzkumníkům a pracovníkům v neziskovém sektoru s alespoň tříletou praxí. Cílem programu je především podpořit komunitní filantropii a kapacity účastníků.

Vybraní účastníci budou pracovat v rámci City University of New York, kde budou realizovat své výzkumy a zároveň se budou účastnit seminářů a setkání s představiteli neziskového sektoru.

Účastníkům programu budou hrazeny veškeré náklady spojené s účastní na projektu.

Více informací najdete na oficiálním webu programu.

Program trvá od 22.9. do 12.12.2014.

Přihlašování je otevřeno do 13. června 2014 prostřednictvím online formuláře.