Séria workshopov v New Yorku

Spoločenstvo pre historický dialóg a zodpovednosť ponúka sériu workshopov v New Yorku.

Pod záštitou Inštitútu pre Ľudské práva sa uskutoční séria workshopov a seminárov, ktoré umožňujú účastníkom zapojiť sa do vzdelávania, vytvárania sietí, projektových prác a akademického štúdia. Témou je ​​historický dialóg a konať sa bude na Kolumbijskej univerzite v New Yorku na jeseň semestra.

Komplexný štipendijný program, ktorý beží od 31. augusta 2016 do 16. decembra 2016, poskytuje možnosť zdokonaliť si praktické zručnosti vo fundraisingu, rozvíjať hlbšie porozumenie na základe historických poznatkov a vytvárať tak možnosť spolupráce, podporuje vzájomne výhodné vzťahy so svojimi rovesníkmi a s medzinárodnými a neziskovými organizáciami so sídlom v New Yorku a Washingtone, DC.

V priebehu semestra bude v rezidencii v Kolumbii prebiehať séria 2-hodinových lekcií so študentami a odborníkmi v historickom dialógu. Náplňou stretnutí bude odpovedať na hlavné teoretické otázky a zaoberanie sa prípadovými štúdiami. Tieto semináre budú zahŕňať diskusie o úlohe histórie, ciele historického dialógu a preberať sa bude aj historický dialóg v rôznych tematických a geografických súvislostiach.

Semináre budú doplnené o workshopy, ktoré zahŕňajú fundraising, advokátske nástroje, nové médiá a iné. Cieľom týchto seminárov je posilniť široký rad schopností a zručností, potrebných pre historický dialóg.

Individuálne projekty

Počas semestra môžete spolu so svojimi kolegami navrhnúť projekt, ktorý sa zameria na niektorý aspekt histórie a zahŕňať by mal hrubé porušovanie ľudských práv v spoločnosti, krajine alebo v regióne. Projekty môžu mať celý rad podôb (filmy, publikácie, články…). Po návrate domov ich môžete prezentovať v školách.

Na konci semestra sa od každého člena očakáva, že dokončí podrobný návrh svojho projektu, prezentuje ho a dostane spätnú väzbu.

Ak vás táto ponuka zaujala, všetky dôležité informácie nájdete TU.

Zdroj: Európske noviny