Sdílej své dovednosti v rámci buddy programu Stand By Me

Ve spolupráci s DofE přinášíme rozhovor o dobrovolnické výzvě Stand By Me. Interview se zúčastnila přímo ta „nejpovolanější“, projektová manažerka Naděžda, která ví o programu nejvíce informací. Tak na nic nečekej a čti!

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglicky The Duke of Edinburgh’s Award, zkráceně DofE) je celosvětový program pro mladé, který do České republiky v devadesátých letech minulého století přivedla česko-britská golfová šampionka a válečná veteránka Lady Louisa Abrahams. Každoročně se do něj hlásí tisíce mladých lidí, kteří zlepšují své dovednosti v rámci bronzové, stříbrné a zlaté úrovně. Čím déle program plní, tím vyšší získají ocenění. Zlatý certifikát pak mohou na slavnostní ceremonii získat z rukou samotného prince Edwarda, vévody z Edinburghu. Kdo si ale na DofE netroufá, může si vyzkoušet dobrovolnickou výzvu Stand By Me (Stojím při Tobě). O čem tento projekt pro mladé lidi je a co všechno jeho účastníkům přinese, jsme si povídali s jeho projektovou manažerkou Naděždou Vránovou.

Stand by me
Projektová manažerka Naděžda Vránová. Zdroj: DofE.
Čemu se program Stand By Me (Stojím při Tobě) věnuje? A v čem se liší například od nejnižší, bronzové úrovně?

Program funguje díky modelu peer-to-peer spolupráce, která je známá většinou na vysokých školách jako buddy program. Zatímco na vysoké škole je buddy většinou starší, zkušenější student, my se snažíme, aby naši účastníci byli vrstevníci, kteří se vzájemně podporují a motivují. Dalo by se říci, že náš program je kratším předstupněm bronzové úrovně DofE, kde si účastníci vyzkouší pracovat na jedné aktivitě. Tu pak mohou dál rozvíjet právě v bronzové nebo jakékoliv jiné úrovni DofE. Zatímco do bronzové úrovně se mohou hlásit mladí lidé od 14 let, pro Stand By Me je věková hranice 12 let. Je to i skvělá příležitost si účast v DofE vyzkoušet nanečisto. Ve srovnání s klasickým DofE je náš program velice mladý, funguje teprve od minulého roku.

Stand by me
Zdroj: DofE.
Jak přišla myšlenka na vznik projektu? V čem si je naopak s klasickým DofE podobný?

Jednou z klíčových součástí DofE je nezištná pomoc druhým. Prvotním impulsem bylo vypuknutí války na Ukrajině a snaha ulehčit ukrajinským studentům jejich přechodný nebo trvalý pobyt v České republice. Nabídnout jim pomocnou ruku s poznáním naší kultury, českým jazykem, začleněním do školního kolektivu díky novým kamarádům. Chtěli jsme, aby se na školách cítili dobře a bezpečně.

Při tvorbě jsme se opírali o naše bohaté zkušenosti s mimoškolní a zážitkovou pedagogikou DofE, takže vrstevnická spolupráce má jasně nastavený rámec a nabízí velký prostor pro rozvoj potenciálu mladého člověka. Buddy program nám zafungoval natolik dobře, že jsme se rozhodli jej rozšířit a Stand By Me nyní spojuje všechny aktivní mladé lidi, kteří chtějí získat další přátele, sdílet své dovednosti a zažít něco nového. Dnes máme přes 300 účastníků, 100 mentorů a skrze hustou síť partnerů a škol působíme po celé České republice.

Je tedy možné se přihlásit z jakéhokoliv města? Najdete mi kamaráda či kamarádku i tam?

Rozhodně. V případě, že by nebyl žádný buddy poblíž, nabízíme i variantu online zapojení se. Na spolupráci dohlíží online koordinátorka a maximálně se snažíme, aby si účastníci odnesli podobný zážitek jako ten osobní. I je provází proškolený mentor, který napomáhá, aby se dvojice pravidelně setkávala, případně může pomoci s nastavením vzájemné spolupráce.

Stand by me
Zdroj: DofE.
Jak dlouho účast v programu trvá a čemu všemu se kamarádi věnují?

Program je nastaven na tři měsíce. Jde nám především o to, aby si z něj buddies něco nového odnesli, zároveň posiluje výdrž a odhodlání. Na základě společných zájmů vytvoříme dvojice či trojice nových kamarádů, kteří spolu tráví svůj volný čas, a aby byli skutečně motivovaní projekt dokončit, stanoví si společný cíl v podobě mini projektu. Jeho podobu si určují sami po konzultaci s dospělým mentorem. Někteří se věnují fotografii, jiní doučování, fitness posilování nebo hře na hudební nástroj. Na závěr získají účastníci diplom o absolvování Stand By Me a sami se rozhodnou, jestli chtějí navázat pokračováním v DofE.

Kde je možné dozvědět se více informací a přihlásit se?

Zájemci se mohou bezplatně hlásit v průběhu celého školního roku. Více informací včetně přihlášky naleznou na následujícím odkazu. Můžou také navštívit naše sociální sítě, kde najdou inspirativní videa s našimi úspěšnými absolventy.