Projekt „Pro ženy ve vědě“

Přihlaste se do 9. ročníku soutěže Pro ženy ve vědě a třeba právě vy budete úspěšná stejně jako jedna z loňských laureátek, Dagmara Sirová, která byla se svým projektem nominována do mezinárodní vědecké soutěže L’Oréal UNESCO For Women in Science, International Rising Talents!

For Women in Science

Pod záštitou světové organizace UNESCO a společnosti L’Oréal byl spuštěn již 9. ročník ojedinělého projektu L’Oréal  Pro ženy ve vědě. Dvě talentované vědkyně tak mají šanci získat ocenění – každé ve výši 250 000,- Kč, které jakkoliv podpoří jejich další vědecké bádání.

Zájemkyně se mohou přihlašovat od 1. 12. 2014 do 31. 1. 2015.

Letošní novinkou je rozdělení na dvě věkové kategorie – šanci na výhru budou mít nejen vědkyně do 35 let věku (včetně), ale nově i účastnice od 36 do 45 let (včetně).

Veškeré potřebné informace včetně přihlašovacího formuláře naleznete na této webové stránce. Neváhejte a přihlaste se, protože svět potřebuje vědu, věda potřebuje ženy!

Projektu se mohou zúčastnit vědkyně, které:

 • jsou občankami České republiky
 • získaly doktorát v doktorském studijním programu z oblasti Věd o živé přírodě a chemických věd (jako jsou biologie, biochemie, biofyzika, genetika, fyziologie, neurovědy, biotechnologie, ekologie atd.) a z oblasti Věd o neživé přírodě (jako jsou fyzika, chemie, matematika, inženýrské vědy, technologie, informační vědy, vědy o Zemi a Vesmíru atd.)
 • přihlášený výzkum budou provádět v České republice
 • ocenění ve výši Kč 250 000 použijí na podporu výzkumu v České republice
 • pro přihlášení odpovídají věkovým kategoriím – do 35 let věku (včetně) a od 36 do 45 let věku (včetně). Kandidátky mohou věku 35 let, resp. 45 let dosáhnout v roce 2015

 Žádost musí obsahovat následující informace a dokumenty:

 • vyplněnou přihlášku
 • kopii diplomu Ph.D.
 • odborný životopis v anglickém jazyce
 • seznam publikací a citací dle Web of Science
 • výčet nejlepších publikací a krátké vyjádření žadatelky v anglickém jazyce o významu v nich publikovaných výsledků
 • popis navrhovaného výzkumu na nadcházejících 12 měsíců po udělení ocenění v anglickém jazyce v maximálním rozsahu 2 strany
 • doporučení nadřízeného vědeckého pracovníka nebo vedoucí vědecké instituce, kde bude projekt realizován (v anglickém jazyce)

Originál přihlašovacího formuláře s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru, kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět, je třeba odevzdat do sekretariátu České komise pro UNESCO (adresa: Rytířská 31, Praha 1, 110 00, tel: 224 186 126) do 31. ledna 2015.
Neúplné žádosti ani žádosti odevzdané po termínu nebudou brány v úvahu

Více informací na http://www.prozenyvevede.cz/ .

Zdroje: http://www.prozenyvevede.cz/ ; https://www.facebook.com/chytreakrasne