Nabídka EVSky v Itálii

Do 10.1. se můžeš přihlásit na EVS, která se koná v Itálii. Jedná se o práci s dětmi a mládeží ve věku 0 – 17 let ve vzdělávacích centrech.

Hlavními úkoly je podpora dětí v mimoškolních aktivitách, pomoc s domácími úkoly, doučování atd. Dále, ve spolupráci s personálem, organizování různých akcí a aktivit jako například, workshopy, hry, umělecké, hudební kroužky, „kuchyňské laboratoře“ atd. Organizování vlastního jazykového workshopu (ve vlastním mateřském jazyce). Pořádání dalších událostí, jako například karnevalů, večerů pohádek a outdoorových aktivit. Výpomoc personálu v denním běhu centra.

Požadavky na dobrovolníka:

  • Kreativní, přátelský(á) a proaktivní osoba ve věku 18 – 30 let (muž nebo žena)
  • Potencionální dobrovolník se musí skutečně zajímat o práci s dětmi a mládeží v komunitním vzdělávacím centru
  • Musí být základně schopen komunikovat v Angličtině a být motivován učit se Italsky
  • Měl(a) by být sebevědomý(á) a nebát se nových zkušeností i řešení nejrůznějších situací při práci s dětmi a mládeží

Finanční podmínky:

Práce a pobyt dobrovolníka jsou hrazeny z grantu, který hradí ubytování, kapesné, příspěvek na stravné, cestovné na místo a zpět, zdravotní pojištění aj., po dobu trvání projektu.

Místo a datum: Menfi, Sicílie, Itálie. 6 měsíců, červen – prosinec 2015

Kontakt pro přihlášky a další informace: evskuro@gmail.com

Uzávěrka pro přihlášky: 10. ledna 2015

zdroj: www.kuro.cz/hradec-kralove/