Pomáhejte v rámci dobrovolnického programu Vězeňské korespondence

Jistě jste již mnohokrát zaznamenali nabídky dobrovolnictví v nemocnicích, domovech důchodců či dětských domovech. Takovýchto proseb o pomoc najdete i na našem webu mnoho. Je však i jiná skupina lidí, kteří potřebují pomoc projít si náročným obdobím života. Jedná se o klienty-vězně, kteří často neudržují žádnou vazbu se svobodným světem. Jeho šance integrovat se po návratu zpět do normálního života jsou tak značně snížené.

Program Vězeňská korespondence vznikal v období porevolučních změn v České republice s názvem „Pomoc vězňům“. Jeho autorkou je JUDr. Helena Brabencová, která se začala z vlastní iniciativy zabývat odsouzenými hned po amnestii v roce 1990. Kromě zřízení vývařovny v Praze pro právě propuštěné vězně začala také psát první dopisy. Pomáhejte v rámci dobrovolnického programu Vězeňské korespondence i vy!

Co se od dobrovolníků čeká?

Vy, jako dobrovolník, budete komunikovat v rámci programu s klientem skrze Diecézní charitu České Budějovice. Všechny dopisy pro kontrolu projdou pod rukama zaměstnanců charity a tak je zajištěna korektnost jejich obsahu. Autoři dopisů samozřejmě zůstávají v anonymitě, a tak je sdělování osobních citlivých údajů zakázáno, stejně tak jako posílání balíčků a návštěvy vězně.

Něktěří mohou být vůči takovému programu skeptičtí. Ovšemže. Nakolik bere vězeň korespondenci vážně? A na kolik mu pomůže při odpykávání trestu a následném navrácení se do života “venku”? Cílem této korespondence je průběžné motivování vězněného člověka k aktivní práci na sobě samém, aby se zvýšila jeho šance žít po propuštění z vězení v zákonnosti a dobře se znovuzačlenit do společnosti. Pro ujištění o jejím výsledku budete proto muset věřit koordinátorům programu. Ti vidí průběh každé korespondence a změny, které se postupem času odehrávají ve vztahu dopisovatelů odehrávají.

Kdo se může zapojit?

Ideálním dobrovolníkem pro tento program je dospělý člověk nejlépe ve věku třiceti let a výše, psychicky vyzrálý, schopný písemného projevu, empatický, schopný nadhledu a realistického, rozvážného myšlení.

Cítíte, že můžete někomu v této oblasti pomoci a pouhým dopisem zpříjemnit někomu těžké období a splňujete výše zmíněná kritéria? Staňte se jedním z dopisovatelů tohoto programu. Stačí se optat na e-mailu dobrovolnici@charitacb.cz a domluvit se s koordinátory projektu na spolupráci – nejdříve však navštivte internetové stránky dobrovolnického centra.

Logo Charita ČR. Zdroj: http://www.charita.cz/

 

Zdroj: http://dobrovolnicicb.cz/servis-pro-novinare/tiskove-zpravy/vezenska-korespondence-ma-to-smysl/

Autor: Kačka Kubesová