Zahraniční stáže v rámci programu GLEN

Právě nastalo to období roku, ve kterém máte možnost přihlásit se do ročního cyklu globálního vzdělávání programu GLEN! Co to je GLEN? Finančně podpořený vzdělávací cyklus zaměřený na rozvoj kritického myšlení v globálních souvislostech jehož součástí je stáž v délce tří měsíců v Africe, Asii nebo Východní Evropě.

Zahraniční stáže v rámci programu GLEN

GLEN je program globálního vzdělávání a také síť organizací, které za tímto cyklem stojí – Global Learning and Education Network. Vizí GLENu je svět, ve kterém lidé přemýšlejí o realitách globalizovaného světa a své vlastní roli v něm a angažují se, aby budovali spravedlivou a udržitelnou společnost.

Co program zahrnuje?

 • 3 vzdělávací semináře;
 • tříměsíční stáž v hostitelské neziskové organizaci  (Asie, Afrika, nebo Východní Evropa mimo EU);
 • realizaci vlastních aktivit po návratu do Evropy v rámci aktivit globálního rozvojového vzdělávání.

Stáže pro rok 2019

V roce 2019 vás čeká tříměsíční stáž v některé z následujících neziskových organizací:

Pro koho projekt je?

 • účastník, kterému je 21 – 30 let;
 • účastník, který má zájem rozvíjet své kritické myšlení v globálních tématech;
 • účstník, který je motivovaný aktivně se zúčastnit všech třech seminářů v plné délce;
 • účastník, který  je schopný realizovat vlastní akční projekt po příjezdu z tříměsíční zahraniční stáže.

Přihláška

Postup pro podávání přihlášek je následující:

 • přihlašovací formulář– vyplněný a podepsaný;
 • motivační dopis dle pokynů;
 • životopis formátu Europass včetně fotografie;
 • přílohy – potvrzení o studiu pro studující, diplom či maturitní vysvědčení u pracujících a případně další dokumenty (doporučující dopisy, certifikáty apod.) – max. 3.

Dále je třeba uhradit administrativní poplatek podle pokynů organizátorů.

Kompletní přihlášku je třeba zaslat elektronicky na adresu prihlaska.glen@gmail.com a to do 10. 1. 2019 do 23:59.

Dotazy můžete posílat koordinátorce projektu Barboře Nechanické na vzdelavani@inexsda.cz.

Zdroj: INEX-SDA