Jarní swap oblečení a věcí v Brně

English, Ukrainian and Russian bellow! Hromadí se vám doma oblečení, které je moc hezké či užitečné na to, aby skončilo v popelnici, ale stejně už jej nevyužijete? Tak čtěte pozorně! Brněnská kancelář naší organizace Mladiinfo ČR  pořádá swap otevřený všem. Sledujte naši FB událost!

Jak swap oblečení a věcí probíhá

Tři týdny před akcí můžete do naší kanceláře nosit čisté oblečení, domácí potřeby, elektroniku, bižuterii, knihy a nepoužitou kosmetiku. Věnujte prosím pozornost novým pravidlům vysvětleným níže. 

Věci můžete přinést do naší kanceláře na adrese Masarykova 32, Brno (2. patro) konkrétně v tyto termíny:

 • čtvrtek 24. 3. 2022 od 15:00 do 18:00 (otevírací doba Knihovny věcí Brno)
 • úterý 29. 3. 2022 od 15:00 do 18:00
 • čtvrtek 31. 3. 2022 od 15:00 do 18:00 (otevírací doba Knihovny věcí Brno)
 • úterý 5. 4. 2022 od 15:00 do 18:00
 • úterý 12. 4. 2022 od 11:00 do 14:00 (den akce)

Náš tým potom všechno donesené oblečení a další věci roztřídí do příslušných kategorií, aby bylo pro vás snazší naleznout to, co se vám líbí. 

Tento swap oblečení a věcí v Brně se bude konat dne 12. 4. 2022 od 15:00 do 19:30 v našich prostoráchPřijít můžete kdykoliv v tomto časovém rozmezí. Věříme, že si něco hezkého odnesete domů!

>>Jak se k nám dostanete?<<

Budete vítaní, i když nepřinesete nic na výměnu nebo jen něco přinesete, ale nic si neodnesete. Budeme moc rádi, když si s námi dáte čaj a příjemně si popovídáme. Zbytek věcí, které si nikdo neodnese, věnujeme organizacím pomáhajícím ukrajinským uprchlíkům. Doporučené vstupné na akci je 50 Kč, návštěvníci SWAPU z Ukrajiny vstupné platit nemusí.

Co všechno můžete přinést?

Přinést můžete pouze takové věci, které mají šanci udělat radost někomu jinému. 

Oblečení

Oblečení přijímáme pouze vyprané, vyžehlené a neponičené, prostě v takovém stavu, v jakém by návštěvník chtěl oblečení sám obdržet. Z předchozích zkušeností a hygienických důvodů nepřijímáme plavky, spodní prádlo ani ponožky. 

Domácí, sportovní a kancelářské potřeby

Domácí, sportovní a kancelářské potřeby v dobrém stavu, které ještě mohou posloužit, přijmeme rádi. Věříme, že úspěch budou mít i deskové a sportovní hry.

Elektronika

Elektronika je vítaná, musí však být plně funkční. 

Bižuterie a kosmetika

Bižuterii, která je neponičená a kosmetiku, která je nevyužitá, mohou návštěvníci bez problému přinést.

Knihy

Přineste nám knihy, které byly vydány v posledních 15 letech. Starší knihy prosím noste jen tehdy, pokud se jedná o kvalitní literaturu (nenoste prosím učebnice po babičce, harlekýnky, atlas světa z roku 1956 apod.). Maximálně prosíme 10 knih na osobu.

Co nemůžete na swap oblečení přinést?

Z minulých swapů jsme se poučili, že bohužel nemají úspěch tyto věci:

 • neužitečné dekorativní předměty (magnetky, figurky, apod.)
 • časopisy, DVD a CD
 • spodní prádlo a erotické pomůcky

Děkujeme za pochopení.

swap
Nedělá ti tvoje oblečení radost? Tak ho swapni za jiné! Zdroj: Pixabay.com

How does SWAP work?

Would you like to exchange your old stuff for a new one? Feel free to join our spring SWAP in Mladiinfo ČR – Brno office.

Swap is a great opportunity how to make an order in your closet, get rid of clothes you don’t get the chance to wear anymore and find new pieces for free. Follow our FB event!

Bring your items (clean clothes, unused cosmetics, bijouterie, household goods,books and appliances) to our office during these days:

 • Thursday 24. 3. 2022 from 15:00 to 18:00 (opening hours of the Library of Things Brno)
 • Tuesday  29. 3.  2022 from 3:00 PM to 18:00 PM
 • Thursday 31. 3. 2022 from 15:00 to 18:00 (opening hours of the Library of Things Brno)
 • Tuesday 5. 4. 2022 from 15:00 to 18:00
 • Thursday 7. 4. 2022 from 15:00 to 18:00 (opening hours of the Library of Things Brno)
 • Tuesday 12. 4. 2022 from 11:00 to 14:00 (day of the event)

Afterward, our team will sort all items from everyone into categories, so it will be easier to search for something you like.

On the 12th of April 2022, the SWAP starts! Come anytime between 3 pm and 7:30 pm to find some interesting and nice things for free! How to get here?

What can you bring?

You can only bring things that have a chance to make someone else happy.

Clothes

We only accept clothes that are washed, ironed, and undamaged, simply in the condition in which the visitor would like to receive the clothes himself/herself. From our previous experience, we do not accept swimwear, underwear, and socks for reasons.

Household goods, office supplies, and sports equipment

We are happy to accept useful household goods, office supplies, and sports equipment in good condition. Board and sports games can make someone happy, too!

Electronics

Fully functional electronic goods are welcome.

Jewelry, Biju, and Cosmetics

Visitors can easily bring jewelry that is undamaged and unused cosmetic products.

Books

Bring us books that have been published in the last 15 years. Please carry older books only if they are still worthy of reading. We ask a maximum of 10 books per person.

What can’t you bring?

We have learned from past swaps that unfortunately these following items are not successful:

 • useless decorative objects (magnets, figurines, etc.)
 • magazines, DVDs and CDs
 • lingerie and erotic items

Thank you for your understanding.

Feel free to come even though you don’t have any stuff to share or you just don’t want to bring your things without looking for anything new. We will donate the rest of the things that no one will take away to organizations helping Ukrainian refugees. The recommended entrance fee for the event is CZK 50, SWAP visitors from Ukraine do not have to pay the entrance fee.

swap
Swapuj! Zdroj: Pixabay.com

Як працює SWAP?

Чи хотіли б ви обміняти свої старі речі на нові? Не соромтеся приєднатись до нашого весняного обміну в офісі Mladiinfo ČR – Brno.

Swap – це чудова можливість навести лад у шафі, позбутися речей, які ви більше не носите, і безкоштовно знайти нові речі. Слідкуйте за нашим заходом у FB!

Приносьте свої речі (чистий одяг, невикористану косметику, біжутерію, господарські товари, книги та техніку) до нас в офіс у такі дні:

 • Четвер 24. 3. 2022 з 15:00 до 18:00 (години роботи Бібліотеки речей Брно)
 • Вівторок 29.03.2022 з 15:00 до 18:00
 • Четвер 31. 3. 2022 з 15:00 до 18:00 (години роботи Бібліотеки речей Брно)
 • Четвер 7. 4. 2022 з 15:00 до 18:00 (години роботи Бібліотеки речей Брно)
 • Вівторок 12.04.2022 з 11:00 до 14:00 (день проведення)

Після цього наша команда розсортує всі речі за категоріями, щоб було простіше шукати те, що вам подобається.

12 квітня 2022 року стартує обмін! Приходьте будь-коли з 15:00 до 19:30, щоб знайти цікаві та хороші речі безкоштовно! Як дістатися?

 

Що можна принести?

Ви можете принести тільки те, що може зробити щасливим ще когось.

Одяг

Ми приймаємо тільки випраний, випрасуваний і непошкоджений одяг, у тому стані, в якому відвідувач хотів би отримати одяг сам. Виходячи з нашого попереднього досвіду, з низки причин ми не приймаємо купальники, нижню білизну та шкарпетки.

Господарські товари, канцтовари та спортивний інвентар

Ми раді прийняти корисні товари для дому, канцтовари та спортивний інвентар у хорошому стані. Настільні та спортивні ігри теж можуть зробити когось щасливим!

Електроніка

Вітаються повністю робочі електронні товари.

Ювелірні вироби, біжутерія та косметика

Відвідувачі можуть принести неушкоджені прикраси та невикористані косметичні засоби.

Книжки

Приносьте нам книги, що були видані за останні 15 років. Будь ласка, приносьте старі книги, тільки якщо вони досі варті прочитання. Ми приймаємо максимум 10 книг з особи.

 

Що не можна приносити?

З минулих обмінів ми дізналися, що, на жаль, такі пункти не мали успіху:

 • недоцільні декоративні предмети (магніти, фігурки тощо)
 • журнали, DVD та CD
 • нижня білизна та еротичні товари

Дякуємо за ваше розуміння.

Не соромтеся приходити, навіть якщо вам немає чим поділитися, або ви просто не хочете приносити свої речі без пошуку чогось нового. Решту речей, які ніхто не забере, ми передамо організаціям, які допомагають українським біженцям. Рекомендована плата за вхід на захід становить 50 чеських крон, відвідувачам з України вхід безкоштовний.

swap
Dones i pěkné knihy. Autor: Clem Onojeghuo. Zdroj: Unsplash.com

Как работает SWAP?

Хотели бы вы обменять свои старые вещи на новые? Не стесняйтесь присоединиться к нашему весеннему обмену в офисе Mladiinfo ČR – Brno.

Swap — это отличная возможность навести порядок в шкафу, избавиться от вещей, которые вы больше не носите, и бесплатно найти новые вещи. Следите за нашим мероприятием в FB!

Приносите свои вещи (чистую одежду, неиспользованную косметику, бижутерию, хозтовары, книги и технику) к нам в офис в такие дни:

 • Четверг 24. 3. 2022 с 15:00 до 18:00 (часы работы Библиотеки вещей Брно)
 • Вторник 29.3.2022 с 15:00 до 18:00
 • Четверг 31. 3. 2022 с 15:00 до 18:00 (часы работы Библиотеки вещей Брно)
 • Четверг 7. 4. 2022 с 15:00 до 18:00 (часы работы Библиотеки вещей Брно)
 • Вторник 12.4.2022 с 11:00 до 14:00 (день проведения)

После этого наша команда рассортирует все вещи по категориям, чтобы вам было проще искать то, что вам нравится.

12 апреля 2022 года стартует обмен! Приходите в любое время с 15:00 до 19:30, чтобы найти интересные и хорошие вещи бесплатно! Как добраться?

Что можно принести?

Вы можете принести только те вещи, которые могут сделать кого-то счастливее.

Одежда

Мы принимаем только постиранную, выглаженную и неповрежденную одежду, в том состоянии, в котором посетитель хотел бы получить одежду сам. Исходя из нашего предыдущего опыта, по ряду причин мы не принимаем купальники, нижнее белье и носки.

Хозяйственные товары, канцтовары и спортивный инвентарь

Мы рады принять полезные товары для дома, канцтовары и спортивный инвентарь в хорошем состоянии. Настольные и спортивные игры тоже могут сделать кого-то счастливым!

Электроника

Приветствуются полностью рабочие электронные товары.

Ювелирные изделия, бижутерия и косметика

Посетители могут принести неповрежденные украшения и неиспользованные косметические средства.

Книги

Приносите нам книги, изданные за последние 15 лет. Пожалуйста, приносите старые книги, только если они все еще достойны прочтения. Мы принимаем максимум 10 книг с человека.

Что нельзя приносить?

Из прошлых обменов мы узнали, что, к сожалению, следующие пункты не увенчались успехом:

 • бесполезные декоративные предметы (магниты, фигурки и т.д.)
 • журналы, DVD и CD
 • нижнее белье и эротические товары

Спасибо за Ваше понимание.

Не стесняйтесь приходить, даже если вам нечем поделиться, или вы просто не хотите приносить свои вещи, без поиска чего-либо нового. Остальные вещи, которые никто не заберет, мы передадим организациям, помогающим украинским беженцам. Рекомендуемая плата за вход на мероприятие составляет 50 чешских крон, посетителям из Украины вход бесплатный.