Letní jazykové školy Sommerkollegs AKTION

Jedná se o bilaterální 3týdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se stejně početná skupinačeských a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky zajímavých osobností, volitelné semináře, 3 – 4 exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích.

Čím jsou letní jazykové kurzy programu AKTION specifické?
– část výuky formou tandemu (čeští a rakouští studenti se účastní společné výuky)
– délka a charakter kurzu přispívají ke zdokonalení jazykových znalostí během výuky i mimo ni (ubytování v tandemu včetně možnosti trávit společně volný čas)
– příležitost zúčastnit se přednášek zajímavých osobností k aktuálním tématům
– možnost navštívit volitelné semináře, autorská čtení a promítání filmů (v NJ i ČJ) doplněno o výlety na významná kulturně-historická místa, exkurze do místních podniků i sportovní aktivity

Plakát ZDE 

Program AKTION bude v r. 2012 podporovat tyto letní kurzy:

– pro studenty humanitních oborů v Českých Budějovicích 1. – 21. 7. 2012 (pro pokročilé a pro germanisty)
– pro studenty všech oborů v Poděbradech 8. – 28. 7. 2012 (pro středně pokročilé)

Informace pro uchazeče:
Cílová skupina: studenti českých veřejných VŠ
Účastnický poplatek: 3.000 Kč
Termín pro podání žádosti: konec dubna u jednotlivých pořadatelských univerzit

Podmínky pro podávání žádostí včetně formuláře žádosti a informace o náplni kurzů k dispozici na: http://www.dzs.cz, záložka Letní jazykové školy a na webových stránkách příslušných univerzit.
Výběrové řízení probíhá na základě písemných podkladů. Vyrozumění zasílá pořadatelská univerzita do konce května.

 

Zdroj: www.eurodesk.cz a www.dzs.cz