Letní jazykové školy / Sommerkollegs

Program AKTION ČR – Rakousko nabízí i v roce 2016 českým studentům VŠ možnost zúčastnit se třítýdenních letních jazykových škol v Poděbradech a Českých Budějovicích. Kromě výuky němčiny v tandemu s rodilými mluvčími z Rakouska čeká studenty zajímavý program plný výletů, literárních čtení nebo filmových večerů.

Jedná se o bilaterální třítýdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky zajímavých osobností, volitelné semináře, 3 – 4 exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích.

O stipendium se mohou ucházet studenti českých veřejných VŠ se střední a vyšší znalostí němčiny.

Přednost bude dána studentům, kteří se ještě žádného LK nezúčastnili. Vybraní účastníci platí účastnický poplatek ve výši 3.000 Kč.

Program AKTION bude v r. 2016 podporovat tyto letní kurzy:

  1. pro studenty humanitních oborů – v Českých Budějovicích: 10. 7. – 30. 7. 2016 (pro pokročilé
    a pro germanisty)
  2.  pro studenty všech oborů – v Poděbradech: 10. 7. – 30. 7. 2016 (pro mírně a středně pokročilé)

Termín pro podání žádosti je do 30. dubna 2016 u jednotlivých pořadatelských univerzit (spojení naleznete u informací k jednotlivým kurzům).

Podmínky pro podávání žádostí včetně formuláře žádosti a informace o náplni kurzů jsou odkliknutelné z místa konání jednotlivých kurzů (viz výše).

Výběrové řízení probíhá na základě písemných podkladů.

Uchazeči budou pořadatelskou univerzitou vyrozuměni o výsledku výběrového řízení do 15. 5. 2016.

Na udělení stipendia k účasti na letní škole není právní nárok.

Dům zahraniční spolupráceZdroj